Agencija odgovarja novinarju Dnevnika Tomažu Klipšteterju.

Kakšna je pokritost Slovenije z mobilnim signalom glede na tehnologije in operaterje (prosim tudi za grafično upodobitev pokritosti po teh kriterijih)?

Grafično (geolocirano) pokrivanje posameznih operaterjev po tehnologijah je dostopno na Geoportalu AKOS.

Konkretni podatki o pokritosti so razvidni iz zadnjega objavljenega poročila agencije o izpolnjevanju obveznosti operaterjev po petem letu, ki vključuje tudi predstavitev pokritosti s storitvami mobilnih tehnologij v začetku leta 2019.

Kje v Sloveniji so še naseljena območja, ki so še zmeraj povsem brez mobilnega signala? Približno koliko prebivalcev je skupaj še v »temi«?

Glede na izračunano pokrivanje s signali mobilnih tehnologij lahko ocenimo, da manj kot odstotek prebivalstva še ni pokrit z mobilnim signalom. Geografsko gledano gre za posamezne majhne površine razpršene po celotnem ozemlju RS (glej grafične slike).

Kako ocenjujete razvoj mobilnih omrežij v Sloveniji (tehnološko in iz vidika pokritosti)?

Agencija ocenjuje, da imamo v Sloveniji zelo razvito mobilno omrežje tako iz vidika pokritosti, kot tudi tehnološko napredna omrežja.

Katere ovire zaznavate za vpeljavo 5G omrežij in v opuščanju starejših tehnologij (ter katerih)?

5G tehnologija ni samo tradicionalno mobilno omrežje za uporabnike, ampak predvsem priložnost za specializirane storitve posameznih vej gospodarstva - zdravstvo, šolstvo, energetika, banke, promet, tovarne, pa tudi pametnih mest, za kar pa še ni v popolnosti niti jasnih zahtev uporabnikov. Potrebna bo tudi prilagoditev in drugačen pristop trženja novih storitev novim potencialnim uporabnikom s specialnimi zahtevami/ potrebami. Ovira za vpeljavo 5G je med drugim še ne popolnoma zaključen cikel uvajanja predhodne 4G tehnologije. Težavo pri opuščanju starejših tehnologij pa predstavljajo nekatere storitve, ki temeljijo na starejših tehnologijah (npr. plačila preko POS terminalov - podatkovnih terminalov nizkih hitrosti na 2G tehnologiji) in še vedno velik delež mobilnih telefonov, ki so vezani na starejše tehnologije brez možnosti povezave na 4G omrežje.

Na kateri točki se nahaja vpeljava 5G v Sloveniji?

V Sloveniji trenutno potekajo testiranja te tehnologije na posameznih manjših geografsko zelo omejenih območjih.

Na kakšen način delujejo obstoječe testne bazne 5G bazne postaje? Koliko je teh baznih postaj, kateri operater jih je postavil in kje se nahajajo?

Agencija ima podatke o tem, kdo ima trenutno veljavne odločbe za testne namene, in za katero območje. Za konkretne podatke o številu baznih postaj ter načinu njihovega delovanja se obrnite na imetnike odločb.

Trenutno imajo veljavne odločbe za testiranje mobilnih tehnologij:

Imetnik                                                   Naziv lokacije
A1 Slovenija, d. d. LJUBLJANA, ŠMARTINSKA 134 b
A1 Slovenija, d. d. KRANJ, ISKRATEL
AMZS d.d. CCV Vransko, Čeplje 29b, OBMOČJE
INTERNET INSTITUT d.o.o. LJUBLJANA, TRŽAŠKA 25
ISKRATEL, d.o.o., Kranj KRANJ, ISKRATEL
Telemach d.o.o. LJUBLJANA ŽITO Šmartinska154
Telemach d.o.o. LJUBLJANA TOMŠIČEVA NAMA

Kako bo uvedba 5G vplivala na razvoj in vzdrževanje obstoječega omrežja, ali je kakšen načrt, da bi se opustil starejše telekomunikacijske sisteme?

Agencija podeljuje vse frekvence tehnološko nevtralno, to pomeni, da ne predpisuje tehnologij, ki se na posameznih frekvencah uporabljajo. Uporaba tehnologij je v domeni operaterjev. Bo pa agencija v prihajajočem javnem razpisu predpisala zahteve, ki jih narekuje 5G Akcijski načrt.

Ali je že znano, kdaj bo izpeljana dražba 5g frekvenc?

Agencija se na javni razpis z javno dražbo frekvenc za mobine storitve pripravlja že dalj časa, za sam začetek pa agencija čaka na nove strateške usmeritve MJU.

Ali lahko pojasnite, zakaj bi naj bile ene tehnološke rešitve 5G bolj varne in druge sporne? Je bil s tem v zvezi opravljena kakšna revizija?

Glede na to kar je v zvezi z vpeljevanjem 5G tehnologije znanega, bodo ta omrežja zaradi načina delovanja in števila naprav, ki se bodo v ta omrežja povezovala, lahko bolj izpostavljena varnostnim tveganjem. Sočasno pa ravno način njihovega upravljanja omogoča tudi vrsto novih varnostnih ukrepov.

Ali se na AKOS-u ukvarjate s posameznimi vidiki zagotavljanja varnosti mobilne telefonije? Če se, prosim pojasnite, s katerimi in kako...

Agencija je na podlagi Zakon o elektronskih komunikacijah pristojna za nadzor nad zagotavljanjem varnosti omrežij in storitev. Na podlagi določb ZEKom-1 morajo operaterji omrežij sprejeti ustrezne tehnične in organizacijske ukrepe za ustrezno obvladovanje tveganja za varnost omrežij in storitev in sprejeti vse potrebne ukrepe za zagotovitev celovitosti svojih omrežij, da se zagotovi neprekinjeno izvajanje storitev prek teh omrežij. Operaterji morajo na zahtevo agencije privoliti v revizijo varnosti, ki jo na stroške operaterja izvede usposobljena neodvisna organizacija. Operaterji so dolžni agenciji poročati tudi vse kršitve varnosti ali celovitosti, če so te kršitve pomembno vplivale na delovanje javnih komunikacijskih omrežij ali izvajanje javnih komunikacijskih storitev. Agencija glede na pomembnost/obseg dogodka obvešča druge regulatorne organe, Evropsko agencijo za varnost omrežij in informacij (ENISA) in organ, pristojen za nacionalno varnost.

Kdo v Sloveniji pripravlja oziroma je je že pripravil ocene varnostnih tveganj, povezanih z vpeljavo 5G!?

Skladno s priporočilom Evropske komisije iz dne 26.3.2019 je bila pripravljena nacionalna ocena tveganj na področju kibernetske varnosti 5G omrežij. Agencija je sodelovala v delovni skupini kot strokovna podpora, nosilec pa je MJU.

Kdo je po vaši oceni pristojen, da presoja varnostna tveganja, povezana z varnostjo implementacije določene tehnologije za potrebe govorne telefonije in prenosa podatkov (fiksne, mobilne...), namenjene civilni rabi v RS?

Ko gre za nacionalna tveganja/grožnje je v Republiki Sloveniji vzpostavljen nov organ – Uprava za informacijsko varnost, ki je v sestavi MJU. Če s tveganji mislite na varovanje zdravja in okolja, sta za to pristojni Ministrstvo za okolje in prostor ter Ministrstvo za zdravje.

Na kateri točki je ta čas ta postopek www.rtvslo.si/gospodarstvo/akos-telemachu-odvzel-frekvence-nekdanjega-tusmobila/494039?

Agencija čaka na odločitev upravnega sodišča.

 

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava