Skoči do osrednje vsebine

Pristojnosti za nadzor radiofrekvenčnega spektra

Ena temeljnih nalog agencije je nadzor slovenskega radiofrekvenčnega (RF) spektra. Razvoj novih tehnologij, ki v zadnjih desetletjih dosega strmo rast, je drastično povečal množični razvoj in uporabo naprav, ki za prenos podatkov uporabljajo radiofrekvenčni spekter. Brez dobrega načrtovanja rabe RF spektra ne bi bilo mogoče sobivanje različnih tehnologij, saj je število frekvenc omejeno. Samo načrtovanje pa ni dovolj, če uporabniki ne spoštujejo pravil in se ne držijo predpisanih parametrov.

 

Pristojnosti agencije

Nadzorniki radiofrekvenčnega spektra (pooblaščene osebe agencije) vsakodnevno izvajajo meritve in nadzirajo spoštovanje pravil, določenih v zakonih, pravilnikih in dovoljenjih. V postopkih nadzora RF spektra ugotavljajo, ali imetniki odločb o dodelitvi radijskih frekvenc spoštujejo predpisane parametre. Poleg tega z meritvami spektra nudijo pomoč načrtovalcem rabe radiofrekvenčnega spektra.

V okviru nadzora RF spektra se izvajajo postopki inšpekcijskega nadzora in prekrškovni postopki.Če pooblaščena oseba  v postopku nadzora ugotovi nepravilnosti, od zavezanca zahteva njihovo odpravo oziroma v primeru uporabe frekvenc brez odločbe o dodelitvi radijskih frekvenc, odredi prenehanje uporabe. Uvedeni postopki nadzora pa so lahko podlaga za začetek prekrškovnega postopka.

 

Merilni centri in nadzorni sistemi

Za nadzor RF spektra ima agencija radijski nadzorno-merilni sistem (RNMS). Tega tvorijo merilne naprave, ki so smiselno porazdeljene na dvanajstih lokacijah po vsej Sloveniji.  Nadzorno-merilni sistem je agencija gradila več let, dokončala pa ga je v letu 2011. Vse lokacije pa tudi merilna vozila so opremljene za meritve različnih parametrov ter določanje smeri izvora signala.

 

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava