Skoči do osrednje vsebine

Spremljanje infrastrukturnih investicij

Temeljni namen spremljanja infrastrukturnih investicij je investitorjem v elektronska komunikacijska omrežja olajšati pot do izvedbe njihovih investicijskih projektov – širokopasovnih povezav. Državljanom to prinaša predvsem boljši internetni dostop, rezultati vrste nepovezanih raziskav (Evropska investicijska banka, Svetovna banka, Ericsson) pa so pokazali, da to neposredno vpliva na dvig BDP v sami državi.

Dolgoročna vizija agencije je prispevati k nadaljnjemu infrastrukturnemu razvoju elektronskih komunikacijskih omrežij v Sloveniji in k spodbujanju zdrave konkurence med operaterji tudi na tem področju. To pa lahko doseže na način, da nudi ustrezno informacijsko podlago delovanju subjektov na tržišču (operaterjem), obenem pa z zakonskimi instrumenti skrbi za poštena pravila igre med ponudniki že v fazi investicij.

Svetovni in evropski trendi so na področju razvoja infrastrukture izjemno živahni. K temu se obračajo tudi snovalci evropskih politik, saj se Evropska digitalna agenda, ki jo je pripravila Evropska komisija, pospešeno umika pogledu proti Gigabitni družbi. Ta namerava državljanom omogočiti dostop do novih, inovativnih storitev in izdelkov, od povezanih avtomobilov do e-uprave in e-zdravja do interneta stvari, od česar naj bi imeli koristi vsi evropski državljani. Za vse to je potrebna vrhunska povezljivost. Gigabitna družba je zasnovana na hitrosti omrežja znatno nad 100 Mb/s za vse evropske potrošnike in 1 Gb/s za javne ustanove, velika prometna vozlišča in digitalno intenzivna podjetja.

Agencija kot nacionalni regulator trga elektronskih komunikacij se navedenega zaveda, zato na tem področju skuša izboljšati pogoje za izvedbo superhitrih digitalnih povezav do praktično vsakega gospodinjstva v Sloveniji (skladno s pristojnostmi po ZEKom-1) z naslednjimi aktivnostmi:

  • postavitev in upravljanje portala za objavo namer o gradnji gospodarske javne infrastrukture. Portal je dostopen na naslovu: http://investicije.akos-rs.si/,
  • izvajanje delavnic in posvetov za osveščanje zavezancev o obveznostih na področju skupnih gradenj in souporabe gospodarske javne infrastrukture,
  • sistematični nadzori zavezancev glede izvajanja obveznosti na področju skupnih gradenj in souporabe gospodarske javne infrastrukture,
  • tehnična analiza in splošni akti o skupni gradnji in souporabi javne gospodarske infrastrukture,
  • osveščanje lastnikov gospodarske javne infrastrukture o pomenu in potrebi vpisa njihove komunikacijske infrastrukture v kataster gospodarske javne infrastrukture,
  • sistematični nadzori vpisa komunikacijske infrastrukture v register gospodarske javne infrastrukture,
  • nadzori nad odprtostjo širokopasovnih omrežij ter izpolnitvijo obveznosti gradnje omrežij v primeru izkazanega tržnega interesa,
  • preverjanje služnostnih pogodb glede souporabe zgrajene infrastrukture.
Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava