Skoči do osrednje vsebine

Javni posvet o prihodnosti digitalnega radia (DAB+) v Sloveniji

Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije obvešča zainteresirano javnost, da bo 12. decembra 2023ob 13. uri na sedežu agencije pripravila javni posvet o prihodnosti digitalnega radia (DAB+) v Sloveniji. Agencija vabi izdajatelje radijskih programov in drugo zainteresirano javnost, da se posveta udeležijo in pripomorejo k ustreznemu načrtovanju nadaljnjih korakov na področju regulacije digitalnega radia.

Kot izhaja iz predloga Strategije upravljanja z radiofrekvenčnim spektrom za obdobje 2024-2026, ki ga je agencija objavila na svoji spletni strani, načrtuje agencija več dejavnosti na področju digitalne prizemne radiodifuzije. Pripraviti namerava javne razpise za podelitev digitalnih pravic v novih omrežjih R4 in R5, obe s pokrivanjem celotnega območja Republike Slovenije, in razpise za podelitev pravic za nacionalno razširjanje. Prav tako namerava izvesti javni razpis za podelitev pravic na območjih R3 in R2 (Zahod/Vzhod), skladno z razpoložljivimi kapacitetami na obeh omrežjih. Poleg tega namerava agencija tudi pospeševati uporabo digitalnega radia ter ozaveščati uporabnike in prodajalce avtomobilov o obvezni vgradnji sprejemnikov.

Da bi agencija pripravila razpise za digitalne pravice, ki bodo ustrezno naslovili tako interes poslušalstva kot izdajateljev, in s tem omogočila dodatno programsko ponudbo na DAB+, ki bo prispevala k popularizaciji te platforme, vabi izdajatelje radijskih programov in tudi drugo zainteresirano javnost, da se udeležijo javnega posveta. Po predstavitvi stanja na slovenskih DAB+ bo sledila razprava, zlasti v povezavi z vprašanji, ali med izdajatelji radijskih programov obstaja interes za podelitev dodatnih digitalnih pravic, na katerih območjih in za kakšno programsko ponudbo.

Javni posvet bo potekal na sedežu agencije, Stegne 7, Ljubljana, v veliki sejni sobi v 2. nadstropju. Video prenos preko spleta ne bo zagotovljen. Vabimo vas, da interes za udeležbo najavite na elektronski naslov martin.hari@akos-rs.si. Prijava naj vsebuje naslov »prijava naDAB+ posvet«, ime in priimek udeleženca ter navedbo firme pravne osebe, ki jo bo predstavljal.

 

 

 

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava