Skoči do osrednje vsebine

Zakoni in priporočila

Na tem mestu se nahajajo Statut agencije ter vsi relevantni nacionalni in evropski predpisi s področij, ki so v pristojnosti agencije.

Zakonodajo sestavljajo zakoni in podzakonski akti. Zaradi vpetosti Slovenije v evropski pravni red temeljijo področni zakoni na direktivah Evropske unije, ki so na ta način prenesene v slovenski pravni red.

Agencija izvaja svoje regulatorne naloge na podlagi zakonov in podzakonskih aktov, na področju elektronskih komunikacij in upravljanju radiofrekvenčnega sprektra pa mora upoštevati tudi nekatera priporočila in smernice Evropske komisije ter mednarodnopravne akte, uveljavljene v Republiki Sloveniji.

 

Pravni viri glede na izdajatelja

  • Zakone, ki so v hierarhiji predpisov pod Ustavo RS in nad podzakonskimi akti, sprejema državni zbor Republike Slovenije.
  • Podzakonske akte sprejemajo na podlagi zakonov Vlada (uredbe), agencija (splošni akti, priporočila) in ministrstva (pravilniki).
  • Direktive, uredbe, priporočila in smernice Evropske komisije ter mednarodni sporazumi. Direktive, ki so sekundarni pravni vir EU in niso neposredno uporabljive, sprejemata Evropski parlament in Svet, njihov glavni cilj pa je približevanje zakonodaj vseh držav članic. Direktiva zavezuje države članice glede rezultata, ki ga je treba doseči, vendar jim pušča izbiro pri sprejemanju oblike in sredstev za uresničitev teh ciljev Skupnosti v okviru njihovega notranjega pravnega reda. Priporočila in smernice sprejema Evropska komisija in niso zavezujoče, razen če tako določa zakon.
  • Priporočila, ki prav tako niso zavezujoča, lahko sprejme tudi agencija.
Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava