Skoči do osrednje vsebine

Dostop do omrežja

Izvajalci zamenljivih poštnih storitev lahko po 32. členu Zakona o poštnih storitvah dostopajo do omrežja izvajalca univerzalne poštne storitve.

Izvajalec univerzalne storitve (Pošta Slovenije d.o.o.)  je dolžan z izvajalcem zamenljivih storitev na njegovo zahtevo skleniti pogodbo o dostopu, s katero uredita način in pogoje za dostop do poštnega omrežja, ceno dostopa, ki mora temeljiti na stroških, način obračunavanja in plačevanja ter druga vprašanja dostopa.

Izvajalec univerzalne storitve mora na podlagi splošnih pogojev za izvajanje poštnih storitev in cen storitev objaviti pregledne in nediskriminacijske pogoje za dostop skupaj s ceno in načinom dostopa.

Dostop do poštne infrastrukture

Praktično dostop do omrežja pomeni, da izvajalec zamenljive storitve dostavi svoje sortirane pošiljke do točke dostopa ter glede na to točko dostopa (regijska pošta ali dostavna pošta) in glede na nivo sortiranosti pošiljk (do dostavne pošte ali dostavnega okraja) pridobi za to določen popust.

Točke dostopa do infrastrukture so:

  • 8 regijskih sprejemnih pošt: 1102 Ljubljana, 2102 Maribor, 3102 Celje, 4101 Kranj, 5102 Nova Gorica, 6104 Koper, 8101 Novo mesto in 9101 Murska Sobota ter
  • vse dostavne pošte.

Pri dostopu do infrastrukture so še dodatno definirani nivoji dostopa:

  • pošiljke za naslovnike na vseh poštah v Sloveniji, sortirane do nivoja dostavne pošte in
  • pošiljke za naslovnike na vseh poštah v Sloveniji, sortirane do nivoja dostavnega okraja (v okviru nivoja dostavne pošte in sicer oddane na regijski pošti ali na dostavni pošti, na kateri izvajalec oddaja pošiljke).

Izvajalec univerzalne storitve trenutno omogoča dostop za naslednje storitve: standardna pisma, dopisnice, navadna pisma, tiskovine v notranjem in mednarodnem prometu do 2 kg, priporočena pisma, vrednostna pisma, navadni paketi do 10 kg in paketi do 10 kg v notranjem poštnem prometu.

Cene dostopa

Cena dostopa do poštnega omrežja Pošte Slovenije d.o.o. se izračuna tako, da se seštevek aktivnosti, ki jih opravi izvajalec zamenljivih storitev (pripeljal sortirane pošiljke do točke dostopa oz. opravil del aktivnosti), stroškovno ovrednoti in odšteje od veljavne maloprodajne cene. Pošta Slovenije d.o.o. mora tako od vsakokratnih veljavnih maloprodajnih cen odšteti izračunan delež aktivnosti, ki se jim izogne in sicer v odstotku, kot ga je določila agencija.

Agencija je izdala dve odločbi:

  • Odločbo o dostopu do poštnega omrežja Pošte Slovenije d.o.o. za pošiljke nad 50 g+,
  • Odločbo o spremembi cen v Splošnih pogojih za dostop do poštnega omrežja Pošte Slovenije d.o.o. za poštne pošiljke do 50 g+.

Splošni pogoji dostopa

Izvajalec univerzalne poštne storitve ne sme pri določitvi cen in pogojev za dostop diskriminirati različnih izvajalcev zamenljivih poštnih storitev.

Splošni pogoji za dostop so objavljeni na spletni strani Pošte Slovenije d.o.o.

Posredovanje regulatorja

Ukrepi agencije za izpolnjevanje obveznosti dostopa izvajalcev zamenljivih poštnih storitev morajo biti pregledni, sorazmerni in nediskriminatorni.

Poštna direktiva

S sprejetjem Direktive Evropskega parlamenta in Sveta 2008/6/ES (t. i. poštna direktiva) je Evropska unija predvidela možnost dostopa. Poštna direktiva državam članicam tako omogoča, da glede na stanje trga in z namenom razvoja konkurence in/ali varstva interesa uporabnikov dostop do infrastrukture ali storitev uzakonijo kot obveznost izvajalca univerzalne storitve. Pri tej ureditvi ločimo dve vrsti dostopa:

  • dostop do poštne infrastrukture (omrežja) in
  • dostop do elementov poštne infrastrukture ali storitev.

Elementi poštnega omrežja in storitve so našteti v poštni direktivi. To so sistem poštnih oznak, baze podatkov z naslovi, poštni predali, nabiralniki za dostavo pošiljk, informacije o spremembi naslova, storitve preusmeritve pošte in storitve vračanja pošiljk pošiljatelju.
 
Poštna direktiva še določa, da kadar izvajalci univerzalne storitve uporabljajo posebne tarife (na primer za storitve za podjetja, za pošiljatelje masovne pošte ali za združevalce pošte od različnih uporabnikov) morajo spoštovati načelo preglednosti in nediskriminacije tako glede tarif, kot z njimi povezanih pogojev. Tarife se skupaj s povezanimi pogoji enako uporabljajo tako med različnimi tretjimi strankami kot med tretjimi strankami in izvajalci univerzalne storitve, ki opravljajo enakovredne storitve. Takšne tarife so na voljo tudi uporabnikov, zlasti posameznim uporabnikom ter malim in srednje velikim podjetjem, ki pošiljajo pošto pod podobnimi pogoji.

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava