AKOS TestNet in Geoportal

AKOS Test Net je sistem, ki omogoča merjenje hitrosti in kakovosti širokopasovnih povezav na fiksnih in brezžičnih omrežjih. Z njim lahko merimo različne parametre, kot so hitrost prenosa podatkov, zakasnitve pri prenosu in razpoložljivost omrežnih storitev. Namenjen je uporabnikom širokopasovnih storitev, agenciji in ostali zainteresirani javnosti. Vsi podatki, pridobljeni s pomočjo sistema AKOS Test Net, so izključno informativne narave.

AKOS Test Net javnosti omogoča transparenten vpogled v stanje mobilnega in fiksnega širokopasovnega dostopa v Sloveniji, saj se s povečanjem števila njegovih uporabnikov in izvedenih meritev še dodatno povečuje verodostojnost rezultatov. Zasnovana rešitev sistema je odprtokodna ter sledi smernicam »Open data« in modernim pristopom »E-government 2.0«, tako da so anonimizirani podatki opravljenih meritev v obliki odprtih podatkov na voljo tudi širši javnosti.

 

Geoportal AKOS je osrednji spletni portal za dostop in pregledovanje prostorskih podatkov, med katerimi so podatki infrastrukture elektronskih komunikacij, omrežnih priključnih točk, pokritosti s fiksnimi in mobilnimi omrežji ter podatki o namerah o načrtovanih gradnjah gospodarske javne infrastrukture, ki jih agencija, z namenom spodbujanja souporabe in skupne gradnje infrastrukture, zbira neposredno od investitorjev. Vsi prostorski podatki so zbrani in prikazani na enem mestu, kar omogoča uporabnikom preverjanje možnosti omrežij in storitev elektronskih komunikacij na katerokoli lokaciji v Republiki Sloveniji. Poleg tega uporabnikom omogoča tudi številna dodatna orodja, med katerimi so najpomembnejša izdelava pregledne karte v PDF obliki in hitre spletne analize, s katerimi lahko prevzamejo različne podatke o omrežnih priključnih na nivoju občine ali naselja.

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava