Skoči do osrednje vsebine

Mednarodno sodelovanje

Na področju za pošto agencija sodeluje z različnimi mednarodnimi organizacijami in institucijami. Udeležuje se strokovnih konferenc s področja pošte in sodeluje z evropskimi regulatornimi organi. V številnih mednarodnih telesih njeni strokovnjaki aktivno sodelujejo in se vključujejo v razprave. V nadaljevanju so navedene najpomembnejše mednarodne institucije.

 

EGRP

ERGP (European Regulators Group for Postal Services) je Evropska skupina regulatornih organov za poštne storitve, ki jo je Evropska komisija ustanovila konec leta 2010 in predstavlja skupno telo evropskih poštnih regulatorjev. Ustanovni sestanek skupine se je zgodil 1. decembra 2010.

Odločitev Evropske komisije o ustanovitvi Evropske skupine regulatorjev zta poštne storitve je objavljena v uradnem listu Evropske unije (Official Journal of the European Union - 2010/C217/07).

Pravna podlaga za ustanovitev tega telesa je v Poštni Direktivi 97/67/ES, kjer je podana zahteva, da morajo države članice imenovati enega ali več neodvisnih regulatornih organov s poštnega področja. Ti morajo delovati v smeri razvoja enotnega evropskega poštnega trga, za kar pa je potrebno medsebojno sodelovanje in posledično organiziranje skupnega delovnega telesa. V okviru EGRP so oblikovane projektne skupine, v  katerih aktivno deluje tudi agencija. Program dela za leto 2020 se izvaja v X. delovnih skupinah:

  • ERGP Regulatory Framework WG,
  • ERGP Cross Border parcel delivery WG,
  • ERGP Consumers and Market Indicators WG,
  • ERGP Access WG in
  • ERGP Regulatory tools WG.

 

CERP

CERP (European Committee for Postal Regulation), Evropski odbor za poštno regulacijo, se je zaradi ustanovitve ERGP preoblikoval v dve delovni skupini:

  • WG UPU (Universal Postal Union) - Svetovna poštna zveza in
  • WG Policy.

 

UPU

UPU (Universal Postal Union) je Svetovna poštna zveza. Agencija sodeluje pri aktivnostih mednarodnega urada zveze preko vprašalnikov in priprave mnenj ter se vključuje v razprave o prihodnosti tega sektorja na mednarodni ravni.

Predstavniki agencije sodelujejo tudi na kongresih Svetovne poštne zveze. Naslednji bo leta 2020 v Abidžanu v Slonokoščeni obali.

 

CEN

CEN (European Committee for Standardization) je Evropski odbor za standardizacijo, v katerem deluje okoli 300 tehničnih komitejev. Med njimi je tudi TC331, ki se ukvarja s pripravo standardizacijskih dokumentov, ki se nanašajo na poštno dejavnost.

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava