Skoči do osrednje vsebine

Registracija operaterjev

Pravna oseba, ki želi postati operater, v skladu s Splošnim aktom o vsebini in obliki obvestila o zagotavljanju javnih komunikacijskih omrežij oziroma javnih komunikacijskih storitev izpolni obrazec za obvestilo o zagotavljanju javnih komunikacijskih omrežij ali izvajanju javnih komunikacijskih storitev. V obrazcu poda kratek opis javnih komunikacijskih omrežij, način izvajanja storitev ter priloži enostavno skico omrežij, omrežnih elementov in povezav. Obrazec mora podpisati zakoniti zastopnik podjetja ali njegov pooblaščenec. Če obrazec podpiše pooblaščena oseba, je treba priložiti še originalno pooblastilo zakonitega zastopnika. Če prejeto obvestilo ni popolno, agencija pozove vložnika, da ga ustrezno dopolni.

Podjetje s sedežem v tujini, ki želi postati operater, ima na voljo dve možnosti:

  • ustanovi podružnico podjetja s sedežem v Sloveniji ali
  • se zglasi pri pristojnem davčnem organu v Sloveniji in na področju, kjer namerava izvajati storitve, izpolni obrazec DR-04 za vstop v Slovenski davčni register, s čemer pridobi slovensko davčno številko. Več podatkov o tem dobite na strani Ministrstva za finance in Finančne uprave Republike Slovenije.

Agencija v sedmih dneh po prejemu popolnega obvestila z vsemi potrebnimi podatki in izjavami vpiše operaterja v uradno evidenco (register) in mu hkrati pošlje potrdilo o vpisu v uradno evidenco.

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava