Skoči do osrednje vsebine

Radio

Agencija kot regulator na področju radijske dejavnosti skrbi za implementacijo področnih zakonov in javnih politik ter za ustvarjanje ustreznih razmer na delovanje radijskih programov v okviru njenih pristojnosti. V tem okviru agencija spremlja dogajanje na radijskem trgu ter razvija regulativne pristope. Aktivno se udeležuje in organizira razprave z deležniki v domačem okolju in na mednarodni ravni z namenom uveljavljanja dobrih praks v domačem okolju.

V okviru regulacije radijskega trga agencija rešuje vloge za izvajanje radijske dejavnosti, vodi evidence imetnikov dovoljenj za izvajanje radijske dejavnosti, pripravlja in vodi javne razpise za dodelitev pravic za analogno in digitalno prizemno razširjanje radijskih programov, rešuje vloge za izdajo statusa lokalnega, regionalnega in študentskega programa posebnega pomena ter preverja izpolnjevanje programskih obveznosti v postopkih za pridobitev statusa nepridobitnega programa posebnega pomena.

V okviru nadzora radijskega trga agencija preverja spoštovanje pravil o oglaševanju, pravil o lastni produkciji, pravil o deležih slovenske glasbe, obveznostih iz dovoljenj za izvajanje radijske dejavnosti ter izpolnjevanje pogojev za status lokalnih, regionalnih, študentskih ter nepridobitnih programov posebnega pomena.

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava