Skoči do osrednje vsebine

Televizija

Agencija kot regulator na področju televizijske dejavnosti skrbi za implementacijo področnih zakonov in javnih politik ter za ustvarjanje ustreznih razmer na delovanje televizijskih programov v okviru njenih pristojnosti. V tem okviru agencija spremlja dogajanje na televizijskem trgu ter razvija regulativne pristope. Aktivno se udeležuje in organizira razprave z deležniki v domačem okolju in na mednarodni ravni z namenom uveljavljanja dobrih praks v domačem okolju.

V okviru regulacije televizijskega trga agencija rešuje vloge za izvajanje televizijske dejavnosti, vodi evidence imetnikov dovoljenj za izvajanje televizijske dejavnosti, pripravlja in vodi javne razpise za dodelitev pravic za digitalno prizemno razširjanje televizijskih programov, rešuje vloge za izdajo statusa lokalnega, regionalnega in študentskega programa posebnega pomena ter preverja izpolnjevanje programskih obveznosti v postopkih za pridobitev statusa nepridobitnega programa posebnega pomena.

V okviru nadzora televizijskega trga agencija preverja spoštovanje pravil o oglaševanju, o lastni produkciji, o deležih slovenske glasbe, o deležih slovenskih in evropskih avdiovizualnih del, določb o zaščiti otrok in mladoletnikov pred potencialno škodljivimi vsebinami, obveznosti iz dovoljenj za izvajanje televizijske dejavnosti ter izpolnjevanje pogojev za status lokalnih, regionalnih, študentskih ter nepridobitnih programov posebnega pomena.

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava