Univerzalna storitev

Univerzalna storitev je skupina telekomunikacijskih storitev, ki je po dostopnih cenah zagotovljena vsem končnim uporabnikom na ozemlju Republike Slovenije na lokaciji njihovega stalnega prebivališča neglede na geografsko lego.

Namen univerzalne storitve je preprečitev digitalne izključenosti. Zamišljena je kot varnostna mreža za uporabnike, ki storitev po dostopnih cenah ne morejo dobiti na trgu.

Univerzalna storitev vključuje naslednje storitve:

  • priključitev na javno telefonsko omrežje in dostop do javno dostopnih telefonskih storitev na fiksni lokaciji,
  • dostop do podatkovnih komunikacij s prenosno hitrostjo primerno za funkcionalen dostop do interneta na fiksni lokaciji,
  • dostop do univerzalnega imenika in univerzalne službe za dajanje informacij o naročnikih,
  • javne telefonske govorilnice in
  • ukrepi za končne uporabnike invalide, za druge ljudi s posebnimi potrebami in za ljudi z nizkimi dohodki.

Univerzalna storitev je predpisana v Zakonu o elektronskih komunikacijah, ki v celoti povzema zakonodajo Evropske unije na tem področju. Posamezne storitve zagotavljajo ponudniki, ki so izbrani na podlagi postopka, predpisanega v Zakonu o elektronskih komunikacijah. Postopke imenovanja vodi agencija, ki na podlagi analiz trga in javnih posvetovanj oblikuje konkretne ukrepe in določi izvajalce. Postopek se ponovi vsakih pet let, s čimer je zagotovljeno, da se univerzalna storitev prilagaja potrebam ljudi in razmeram na trgu. Agencija se lahko tudi odloči, da za posamezno storitev ne bo imenovala izvajalca.

Nazadnje je agencija izvedla postopek določanja izvajalcev univerzalne storitve leta 2019. Storitvi priključitve na javno telefonsko omrežje in dostopa do podatkovnih komunikacij (interneta) izvaja Telekom Slovenije d.d., storitev dostopa do imenika in imeniške službe pa TSmedia d.o.o. Obveznost izvajanja storitev se izteče 2.12.2024. Navedeni podjetji morata tudi izvajati ukrepe za končne uporabnike invalide, za druge ljudi s posebnimi potrebami in za ljudi z nizkimi dohodki. Izvajalec za javne telefonske govorilnice ni bil imenovan.
 
Agencija določa tudi prenosno hitrost primerno za funkcionalen dostop do interneta. Do 13. 4. 2021 je bila prenosna hitrost 4 Mbit/s k uporabniku in 512 kbit/s od uporabnika, od navedenega datuma dalje pa je prenosna hitrost 10 Mbit/s k uporabniku in 1 Mbit/s od uporabnika.

 

 

 

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava