Skoči do osrednje vsebine

Univerzalna storitev

Univerzalna storitev je skupina telekomunikacijskih storitev, ki je po dostopnih cenah zagotovljena vsem končnim uporabnikom na ozemlju Republike Slovenije na lokaciji njihovega stalnega prebivališča neglede na geografsko lego.

Namen univerzalne storitve je preprečitev digitalne izključenosti. Zamišljena je kot varnostna mreža za uporabnike, ki storitev po dostopnih cenah ne morejo dobiti na trgu.

Univerzalna storitev vključuje naslednje storitve:

  • priključitev na javno telefonsko omrežje in dostop do javno dostopnih telefonskih storitev na fiksni lokaciji,
  • dostop do podatkovnih komunikacij s prenosno hitrostjo primerno za dostop do interneta na fiksni lokaciji,
  • dostop do univerzalnega imenika in univerzalne službe za dajanje informacij o naročnikih,
  • ukrepi za končne uporabnike invalide, za druge ljudi s posebnimi potrebami in za ljudi z nizkimi dohodki.

Univerzalna storitev je predpisana v Zakonu o elektronskih komunikacijah, ki v celoti povzema zakonodajo Evropske unije na tem področju. Posamezne storitve zagotavljajo ponudniki, ki so izbrani na podlagi postopka, predpisanega v Zakonu o elektronskih komunikacijah. Postopke imenovanja vodi agencija, ki na podlagi analiz trga in javnih posvetovanj oblikuje konkretne ukrepe in določi izvajalce. Postopek se ponovi vsakih pet let, s čimer je zagotovljeno, da se univerzalna storitev prilagaja potrebam ljudi in razmeram na trgu. Agencija se lahko tudi odloči, da za posamezno storitev ne bo imenovala izvajalca.

Nazadnje je agencija izvedla postopek določanja izvajalcev univerzalne storitve leta 2019. Storitvi priključitve na javno telefonsko omrežje in dostopa do podatkovnih komunikacij (interneta) izvaja Telekom Slovenije d.d., storitev dostopa do imenika in imeniške službe pa TSmedia d.o.o. Obveznost izvajanja storitev se izteče 2.12.2024. Navedeni podjetji morata tudi izvajati ukrepe za končne uporabnike invalide, za druge ljudi s posebnimi potrebami in za ljudi z nizkimi dohodki.
 
Agencija določa tudi prenosno hitrost primerno za dostop do interneta. Do 13. 4. 2021 je bila prenosna hitrost 4 Mbit/s k uporabniku in 512 kbit/s od uporabnika, od navedenega datuma dalje pa je prenosna hitrost 10 Mbit/s k uporabniku in 1 Mbit/s od uporabnika.

Kaj pa če uporabnik ne more dobiti širokopasovnega dostopa ali telefonije?

Slovenska zakonodaja za primer, če končni uporabnik ne more dobiti širokopasovnega dostopa od ponudnikov storitev na komercialni osnovi le to zahteva kot univerzalno storitev. Univerzalna storitev je mišljena kot varnostna mreža za vse državljane držav članic EU. ZEKom-2 določa, da je univerzalna storitev najmanjši nabor storitev določene kakovosti, ki je dostopen vsem končnim uporabnikom v Republiki Sloveniji po dostopni ceni ne glede na njihovo geografsko lego. V univerzalno storitev med drugim sodita tudi dostop do telefonskih storitev in interneta na fiksni lokaciji. V nadaljevanju ZEKom-2 določa, da mora biti storitev dostopna na lokaciji, na kateri uporabnik stalno prebiva ali opravlja dejavnost, ter da so upravičeni do nje tisti prebivalci, ki nimajo možnosti alternativnega dostopa do storitev iz nabora univerzalne storitve po dostopni ceni na trgu. Univerzalna storitev se lahko zagotavlja preko različnih tehnologij, izbira tehnologije pa je odvisna od tehničnih možnosti na lokaciji stalnega prebivališča uporabnika. Podrobnejši obseg univerzalne storitve skladno z ZEKom-2 določa agencija.

Trenutno je vsako gospodinjstvo v okviru zagotavljanja univerzalne storitve na lokaciji stalnega prebivališča upravičeno do dostopa do interneta s prenosno hitrostjo 10 Mbit/s k uporabniku in 1 Mbit/s od uporabnika. V primeru, da je uporabnik ne more pridobiti od ponudnikov storitev na komercialni osnovi, je podjetje, ki mora to storitev zagotavljati kot izvajalec univerzalne storitve Telekom Slovenije, na katerega se lahko uporabniki obrnejo z zahtevo za zagotovitev te storitve. Če Telekom Slovenije uporabniku ne bo ponudil komercialne rešitve na povpraševanje, se lahko ta sklicuje na pravico do univerzalne storitve, Telekom Slovenije pa lahko preveri, ali je uporabnik upravičenec ali ne. Priključitev mora biti praviloma zagotovljena v roku 15 dni, najdaljši rok pa je 30 dni, razen v primeru izrednih razmer. Dodatne informacije o univerzalni storitvi pa so na voljo tudi na portalu MiPi.

Še več o postopku pridobitve dostopa univerzalne storitve pa v priponki.

 

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava