Skoči do osrednje vsebine

Zaščita otrok in mladoletnikov ter medijska pismenost

Zaščita najranljivejših skupin občinstev pred programskimi vsebinami, ki jim utegnejo škodovati, je ena izmed pomembnejših pristojnosti agencije, ki izhaja iz Zakona o avdiovizualnih medijskih storitvah. Ta izdajateljem televizijskih programov in ponudnikom avdiovizualnih medijskih storitev na zahtevo nalaga, da programske vsebine, ki bi otrokom in mladoletnikom utegnile škodovati, ustrezno zaščitijo oziroma označijo, agencija pa nad izvajanjem teh določb vrši nadzor.

Otrokom in mladoletnikom neprimerne oziroma potencialno škodljive vsebine morajo biti pred predvajanjem opremljene z ustreznim akustičnim in vizualnim opozorilom, med predvajanjem pa označene z ustreznim vizualnim simbolom. Vizualni simboli, ki gledalce opozarjajo, da programska vsebina ni primerna za določeno starostno skupino, so naslednji:

Določila o zaščiti otrok in mladoletnikov podrobneje ureja Splošni akt o zaščiti otrok in mladoletnikov v televizijskih programih in v avdiovizualnih medijskih storitvah na zahtevo. V njem so navedena tudi podrobnejša merila za razvrščanje in označevanje programskih vsebin. Izdajatelji televizijskih programov, ponudniki storitev na zahtevo in agencija za enostavnejše in zanesljivejše razvrščanje programskih vsebin uporabljajo informacijsko podprt sistem Gledoskop, ki vsebuje tudi javno dostopno bazo vseh že klasificiranih vsebin, opremljeno s piktogrami, ki pojasnijo razloge za starostno priporočilo. 

Če ste pri spremljanju medijskih vsebin opazili nepravilnost oziroma menite, da bi posamezna vsebina lahko škodovala razvoju otrok in mladoletnikov ter ni bila ustrezno označena oziroma tehnično zaščitena, lahko podate prijavo tukaj.

Elektronski mediji se hitro razvijajo in spreminjajo, medijska potrošnja pa se povečuje, pri čemer številne vsebine niso regulirane ali pa so regulirane zelo skopo. Poleg tega so naša življenja prepredena s številnimi informacijskimi tehnologijami, spretno krmarjenje med njimi ter odgovorna izbira medijskih vsebin pa sodijo med ključne veščine sodobnega človeka. Agencija je zato z namenom varstva končnih uporabnikov elektronskih komunikacij kot ene njenih glavnih zakonskih nalog vzpostavila tudi spletni portal za promocijo medijskega in informacijskega opismenjevanja MiPi, s katerim želi širšo javnost ozaveščati o pomenu kritične in premišljene uporabe medijskih vsebin in informacijskih tehnologij.

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava