Skoči do osrednje vsebine

Pristojnosti za nadzor vsebin

Agencija nad programskimi vsebinami izdajateljev radijskih in televizijskih programov ter ponudniki avdiovizualnih medijskih storitev na zahtevo na podlagi Zakona o medijih in Zakona o avdiovizualnih medijskih storitvah izvaja inšpekcijski nadzor.  

V okviru pristojnosti inšpekcijskega nadzora po Zakonu o medijih agencija nadzoruje:

 • izvajanje programskih zahtev in omejitev, ki izhajajo iz dovoljenj za izvajanje radijske oziroma televizijske dejavnosti;
 • deleže lastne produkcije;
 • deleže slovenskih avdiovizualnih del;
 • deleže slovenske glasbe;
 • upoštevanje omejitev pri predvajanju oglaševalskih vsebin v radijskih programih.

V okviru pristojnosti inšpekcijskega nadzora po Zakonu o avdiovizualnih medijskih storitvah pa agencija v televizijskih programih in v avdiovizualnih medijskih storitvah na zahtevo nadzoruje:

 • izvajanje zaščite otrok in mladoletnikov pred neprimernimi oziroma potencialno škodljivimi vsebinami;
 • deleže evropskih avdiovizualnih del;
 • upoštevanje omejitev pri predvajanju oglaševalskih vsebin;
 • pravico do kratkega poročanja v televizijskih programih;
 • pravico javnosti do spremljanja pomembnejših dogodkov v televizijskih programih;
 • posredovanje podatkov za izvajanje nadzora po ZAvMS.

Ker ima agencija tudi status prekrškovnega organa, lahko pooblaščena oseba agencije (inšpektor), ki ugotovi, da je bil kršen zakon ali drug predpis oziroma drug akt, katerega izvajanje nadzoruje, zoper kršitelja uvede tudi prekrškovni postopek.

Agencija začne postopek nadzora po uradni dolžnosti. Podlaga za uvedbo postopka je lahko tudi prejeta prijava, ki jo lahko podate tukaj. Če vas zanima, kaj je na področju oglaševanja v elektronskih medijih dovoljeno in kaj ne, preberite več o pravilih oglaševanja in promocijskem umeščanju.

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava