Skoči do osrednje vsebine

Radiodifuzija

Analogni radio

Analogni FM radio je še vedno zelo priljubljen način radiodifuznega razširjanja programov. Poceni oddajna oprema, enostavna računalniška produkcija in predvajanje ter preprosti in poceni radijski sprejemniki so pripomogli k razširjenosti te tehnologije. Vendar pa zgolj tehnična oprema ne zadostuje za postavitev radijske postaje.

Radijski programi

Postopki za ustanovitev programa so preprosti, a nujno potrebni. Če želite ustanoviti radijski program, morate zadostiti spodnjim pogojem:

FM radio potrebuje še »prostor« v radiofrekvenčnem spektru. Pomemben in pogosto podcenjen dejavnik pri radijski postaji je radijska frekvenca, ki je nujno potrebna za razširjanje programa prek radijskih valov. Agencija podeljuje pravico za uporabo radijskih frekvenc z odločbo o dodelitvi radijskih frekvenc (ODRF). Za FM radio se pravico do uporabe radijske frekvence oziroma ODRF lahko pridobi izključno preko javnega razpisa.

Frekvence za FM radio

FM radio je v osnovi analogen in uporablja frekvenčni pas od 87,5 do 108 MHz. Oddajnik oddaja program na neki frekvenci in sprejemniki v bližini, če so nastavljeni na to frekvenco, ta program sprejemajo. Da ne bi prihajalo do motenj sprejema, se lahko ista ali bližnja frekvenca uporabi šele v zadostni oddaljenosti od območja pokrivanja. Zaradi tega je število frekvenc, ki jih lahko uporabimo, zelo omejeno. Ker radijski valovi ne poznajo državnih meja,  je treba uporabo frekvenc usklajevati tudi z drugimi državami.

Uporaba frekvenc za FM radio je urejena z mednarodnim sporazumom, ki poleg postopkov usklajevanja frekvenc vsebuje tudi frekvenčni načrt. V Sloveniji je za upravljanje z radiofrekvenčnim spektrom pooblaščena agencija, ki skrbi za vse postopke v zvezi s tem sporazumom. Med temi postopki so tudi aktivnosti za mednarodne uskladitve novih radijskih frekvenc v okviru tehničnih možnosti.

Včasih želijo imetniki odločb o dodelitvi radijskih frekvenc (ODRF) spremeniti tehnične parametre radijskih postaj. Vsaka taka sprememba zahteva preučitev vpliva na obstoječe postaje in mednarodno usklajevanje novih tehničnih parametrov. Agencija izda odločbo z novimi parametri samo v primeru, da sprememba predstavlja učinkovito rabo radiofrekvenčnega spektra, da sprememba ne povzroča motenj obstoječim radijskim postajam, in da so pridobljena vsa potrebna soglasja potencialno prizadetih držav. Praksa kaže, da se veliko takih postopkov konča neuspešno, saj spremembe zaradi prezasedenosti radiofrekvenčnega spektra brez škodljivega vpliva na obstoječe postaje niso možne.

Pridobljene pravice Republike Slovenije do uporabe radijskih frekvenc lahko agencija podeli zainteresiranim uporabnikom prek javnih razpisov. Ob tem je treba poudariti, da so praktično vse frekvence za FM radio, do katerih ima Slovenija pravico, že podeljene. Zaradi tega so možnosti za umestitev nove radijske postaje v radiofrekvenčni spekter izredno majhne.

Druga možnost za pridobitev frekvence je nakup obstoječega izdajatelja radijskega programa. Zakonodaja pozna instrument prenosa odločb o dodelitvi radijskih frekvenc (ODRF) na drugo osebo, vendar mora novi izdajatelj in imetnik odločb spoštovati obstoječe programske, tehnične in druge zahteve v zvezi s programom in frekvencami, ki izhajajo iz teh odločb.

Obveznosti

Na razpisu za radijske frekvence lahko kandidirajo novi in obstoječi izdajatelji radijskih programov. Za vsako podeljeno frekvenco velja, da jo je treba začeti uporabljati v roku enega leta po izdaji odločbe. Prav tako je imetnik odločbe o dodelitvi radijskih frekvenc (ODRF) zavezan k letnemu plačilu nadomestila za uporabo radijskih frekvenc.

 

Digitalni radio

Kljub temu, da je analogni FM radio še vedno prevladujoča radiodifuzna tehnologija za radijske programe, imamo tudi digitalna radijska omrežja DAB+ na VHF področju (174-230 MHz).

Omrežje s tehnologijo DAB+ prinaša nadgradnjo več kot 20 let stare tehnologije DAB (Digital Audio Broadcasting) in določene prednosti z učinkovitejšim kodiranjem zvoka (HE-AAC v2) in boljšo kakovostjo zvoka ter oddajanje 10 in več programov prek enega multipleksa oziroma omrežja. Poleg radijskega programa (oziroma zvoka) nova platforma omogoča večpredstavne vsebine, ki lahko dopolnjujejo radijske programe ali ponujajo povsem nove storitve, kot so tekstovna in slikovna sporočila v zvezi s predvajanim programom, elektronski programski vodič, prometne informacije v obliki dodatnih tekstovnih ali slikovnih sporočil.

Uvajanje digitalnega radia pa ne pomeni ugašanja analognega FM radia. FM radio v Sloveniji ostaja, kar pomeni, da je mogoče obstoječe radijske programe poslušati kot do sedaj. DAB+ omrežje namreč obratuje vzporedno z analognimi FM omrežji, saj digitalni radio ni nadomestek za analogni FM radio,  temveč vzporedna pot, ki nudi predvsem dodatne zmogljivosti.

Razlika med analognim in digitalnim oddajanjem

Bistvena razlika med analognim in digitalnim oddajanjem radijskih programov je v tem, da je pri analognem oddajanju (FM radio) frekvenca povezana z enim programom, pri digitalnem oddajanju pa se na določeni frekvenci oddaja digitalni paket programov – multipleks. Zaradi tega pri digitalnih omrežjih delimo subjekte na izdajatelje programov in operaterje omrežij.

Razlika je tudi v načinu uporabe frekvenc. Pri analognih omrežjih oddajniki delujejo na različnih frekvencah, pri digitalnih omrežjih pa lahko tvorimo enofrekvenčna omrežja, kjer so vsi oddajniki, ki sestavljajo omrežje, med samo sinhronizirani in oddajajo na isti frekvenci. S tem je zagotovljena tudi učinkovitejša raba radiofrekvenčnega spektra. Frekvence za digitalna radijska omrežja zainteresirani operaterji pridobijo prek javnih razpisov.

Izdajatelji radijskih programov najemajo prostor (oziroma kapaciteto) v obstoječih multipleksih (digitalnih paketih programov) za kar pa morajo prek javnega razpisa pridobiti dovoljenje za razširjanje v digitalni tehniki.

 

Digitalna prizemna televizija

Prizemno oddajanje televizijskih programov je možno prek digitalnih televizijskih omrežij. Oddajnik ne oddaja samo enega TV programa, ampak digitalni paket programov – multipleks.

Pridobitev frekvenc za digitalno televizijsko omrežje je možna prek javnega razpisa, kjer agencija razpiše frekvence (televizijske kanale) enofrekvenčnih omrežij na posameznih geografskih območjih za. Ponudnik, ki na razpisu uspe, pridobi odločbo o dodelitvi radijskih frekvenc, s katero postane operater digitalnega televizijskega omrežja. Storitve oddajanja (prostor v multipleksu) mora nuditi vsem interesentom pod enakimi pogoji. Operater omrežja je hkrati tudi operater multipleksa in mora poskrbeti za kodiranje in multipleksiranje programov.

TV programi

V multipleks, ki ga oddaja digitalno televizijsko omrežje, lahko umestimo več TV programov zaradi uporabe postopkov stiskanja - v Sloveniji uporabljamo sistem MPEG-4 oz. H.264. Operater lahko v svojem multipleksu oddaja radijske in televizijske programe, ki so pridobili pravico razširjanja v digitalni tehniki na območju omrežja, ki ga operater upravlja. To dovoljenje lahko pridobijo zainteresirani izdajatelji programov prek javnih razpisov, ki jih objavi agencija.

Operater omrežja lahko poleg programov oddaja tudi druge dodatne storitve, med katerimi je najbolj priljubljen elektronski programski vodič (EPG).

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava