Skoči do osrednje vsebine

Agencija objavlja rezultate raziskav o zadovoljstvu uporabnikov storitev železniškega potniškega in tovornega prometa

Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije objavlja raziskavi o zadovoljstvu uporabnikov storitev železniškega potniškega in tovornega prometa. Raziskavi sta potekali v septembru 2022. Namen raziskave o zadovoljstvu uporabnikov storitev železniškega potniškega prometa je bil ugotoviti obseg uporabe železniških storitev, izmeriti zadovoljstvo uporabnikov s kakovostjo in s cenami storitev.

Povzetek raziskave o zadovoljstvu uporabnikov storitev železniškega potniškega prometa:

 • V raziskavi je sodelovalo 1507 potnikov, ki se z vlakom peljejo vsaj nekajkrat na leto ali redkeje, od tega jih je 44 % rednih potnikov, ki potujejo z vlakom vsaj nekajkrat na mesec in 56 % potnikov, ki z vlakom potuje le nekajkrat na leto ali redkeje.
 • Med anketiranci, ki so sodelovali v raziskavi, jih je največji delež vstopil in izstopil v Ljubljani.
 • Najpogostejši način prihoda na železniško postajo sta peš ali z avtom.
 • Približno polovica anketirancev vozovnico kupi na železniški postaji.
 • Večina anketirancev meni, da postopek nakupa vozovnice ni zapleten in da so informacije o nakupu vozovnic ustrezne.
 • Glavni motivi za vožnjo z vlakom so ugodna cena, udobje in enostavna logistika.
 • Glavni namen potovanja z vlakom je med rednimi potniki šola/služba, med občasnimi pa zasebna potovanja (izlet, obisk itd.).
 • Več je zadovoljnih kot nezadovoljnih uporabnikov storitev železniškega potniškega prometa. Redni potniki so najbolj zadovoljni s ponujeno pomočjo osebja in storitvijo prevoza koles, najmanj pa s povezavami in možnostmi prestopanja. Občasni potniki so najbolj zadovoljni s točnostjo vlakov in osebjem, najmanj pa s pogostostjo prevoza.
 • Zadovoljstvo s ceno vozovnice izkazuje skoraj tri četrtine potnikov.
 • Zadovoljstvo z dostopnostjo informacij (o cenah, voznih redih, odpovedi prevoza itd.) izkazuje več kot polovica potnikov.
 • Z ugodnostmi prevoznika SŽ - Potniški promet so v večji meri seznanjeni redni potniki, večina občasnih potnikov je le deloma seznanjenih in le bežno pozna integrirani javni potniški promet (IJPP). IJPP je bolj poznan med rednimi potniki (46 %) kot med občasnimi potniki (26 %).
 • Med potniki, ki potujejo z vlakom nekajkrat tedensko ima približno tretjina izkušnjo s pogostimi zamudami. Večina ne ve, kakšne so njihove pravice.
 • Večina potnikov ne pozna pravic in postopka pritožbe oziroma kam se lahko obrnejo po pomoč.

Namen raziskave o zadovoljstvu uporabnikov storitev železniškega tovornega prometa je bil ugotoviti obseg uporabe železniških storitev, zadovoljstvo uporabnikov s kakovostjo storitev in informacijami, pripravljenost uporabnikov za plačilo višje cene storitev in pripravljenost uporabnikov za menjavo ponudnika.

Povzetek raziskave o zadovoljstvu uporabnikov storitev železniškega tovornega prometa:

 • V raziskavi je sodelovalo 24 podjetij, katerih dejavnost je predvsem povezana z lesom, papirjem in/ali kmetijstvom, ter tista, katerih dejavnost je povezana s kemijo, nafto in/ali gradbeništvom.
 • Četrtina podjetij, ki so sodelovala v raziskavi, storitve tovornega železniškega prometa uporablja vsak oziroma skoraj vsak dan, tretjina anketiranih pa storitve uporablja nekajkrat na leto ali redkeje. Največ anketiranih uporabnikov storitve uporablja za prevoz kontejnerjev ali za prevoz razsutega tovora.
 • Več kot polovica anketiranih uporablja storitve zgolj enega prevoznika.
 • Epidemija Covid-19 ni bistveno vplivala na ponudbo storitev.
 • Glavna razloga za uporabo železniškega tovornega prometa sta ugodna cena in pogostost prevoza.
 • Več je zadovoljnih kot nezadovoljnih uporabnikov železniškega tovornega prometa. Največ anketirancev izraža zadovoljstvo z odnosom osebja. Po deležu tistih anketirancev, ki izražajo zadovoljstvo, sledijo naslednji vidiki: zanesljivost, točnost in fleksibilnost.
 • Večina jih meni, da Slovenija na področju železniškega tovornega prometa z vidika zagotavljanja višje kakovosti stagnira.
 • Kot najbolj svetle točke »razvoja« v tovornem železniškem prometu anketiranci navajajo gradnjo 2. tira, frekvenco prevozov, kontejnerske prevoze in zanesljivost.

Več izsledkov raziskav je v priponkah.

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava