Skoči do osrednje vsebine

Regulacija cen

Cene in tarife storitev, ki spadajo v nabor univerzalne storitve, morajo biti:

 • dostopne in hkrati morajo vsem uporabnikom omogočati dostop do ponujenih storitev ne glede na njihov zemljepisni položaj,
 • stroškovno naravnane, pri čemer morajo spodbujati učinkovito zagotavljanje univerzalne storitve,
 • za istovrstne storitve enake na celotnem ozemlju Republike Slovenije ter
 • pregledne in nediskriminacijske.

 

Postopek spremembe cen

Izvajalec univerzalne storitve mora pred spremembo cen univerzalne storitve zanje pridobiti soglasje agencije. Cene mora objaviti na svojih spletnih straneh ter v poslovnih prostorih najmanj sedem dni pred njihovo uveljavitvijo. Agencija mora pred izdajo soglasja preveriti, če so predlagane cene skladne z načeli preglednosti, nediskriminacije in zagotavljanja konkurence ter oblikovane v skladu s 35. členom ZPSto-2, ki govori o cenah univerzalne storitve.

Agencija mora predlog za spremembo cen proučiti in izdati odločbo v 30 dneh od dneva prejema predloga. Pri tem ima možnost podaljšanja omenjenega roka za 15 dni, če potrebuje dodatne podatke in izračune.

Agencija je Pošti Slovenije d.o.o., kot izvajalki univerzalne storitve, med letoma 2011 in 2019 z odločbami odobrila predloge za spremembo cen univerzalne storitve v notranjem in čezmejnem prometu, kot izhaja iz naslednjih dveh tabel.

 Cene univerzalne poštne storitve (znamka A in B) v notranjem prometu (2011 - 2019)

 

Opombe:

 • s 1. 8. 2014 sta se produkta navadno pismo do 20 g in nad 20 g do 50 g združila v en produkt - navadno pismo do 50 g;
 • z 20. 7. 2016 se je navadno pismo doo 20 g spremenilo v navadno pismo do 50 g;
 • cene so izražene v EUR brez DDV.
   

Cene univerzalne poštne storitve (znamka C in D) v čezmejnem prometu (2010- 2018)

 

Opombi:

 • s 1. 8. 2016 se je produkt navadno pismo do 20 g spremenil v navadno pismo do 50 g;
 • cene so izražene v EUR brez DDV.

Storitve iz nabora univerzalne poštne storitve so od 1. 1. 2011 oproščene plačila davka na dodano vrednost, cenik vseh storitev iz nabora univerzalne poštne storitve je dostopen na spletni strani Pošte Slovenije d.o.o.

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava