Svet AKOS

V tej rubriki so zbrane objave Sveta AKOS.

Svet AKOS je organ agencije, ki je bil ustanovljen z Zakonom o elektronskih komunikacijah. Njegove pristojnosti so:

 • sprejem svojega poslovnika,
 • sprejem programa dela in finančnega načrta ter letnega poročila agencije,
 • spremljanje uresničevanja programa dela in finančnega načrta agencije,
 • dajanje soglasja k statutu, ki ga sprejme direktor agencije,
 • predlaganje razrešitve direktorja agencije,
 • predlaganje začasne prepovedi opravljanja nalog direktorja,
 • predlaganje predčasne razrešitev članov sveta agencije.


Delovanje Sveta AKOS opredeljuje ZEKom-2 od 234. do 241. člena.

Člani sveta so:

 • Luka Dekleva, predsednik Sveta,

          Izjava člana Sveta po 175. a členu ZEKom-1

 

 • Marjan Turk, namestnik predsednika Sveta,

         Izjava člana Sveta po 175. a členu ZEKom-1

 

 • mag. Marko Mišmaš,

          Izjava člana Sveta po 175. a členu ZEKom-1

 

 • dr. Uroš Svete in

          Izjava člana Sveta po 175. a členu ZEKom-1

 

 • mag. Matej Mencej.

          Izjava člana Sveta po 175. a členu ZEKom-1

 

 

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava