Skoči do osrednje vsebine

Agencija je Pošto Slovenije imenovala kot izvajalko univerzalne storitve do leta 2028

Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije obvešča javnost, da je 30. 5. 2023 na podlagi analize stanja imenovala Pošto Slovenije d.o.o., Slomškov trg 10, 2500 Maribor, za izvajalko univerzalne poštne storitve v notranjem in čezmejnem prometu za obdobje od 1. 6. 2023 do 31. 5. 2028.

Pošta Slovenije mora izvajati vse storitve iz nabora univerzalne poštne storitve v notranjem in čezmejnem poštnem prometu, in sicer:

  • sprejem, usmerjanje, prevoz in dostavo poštnih pošiljk do mase 2 kg,
  • sprejem, usmerjanje, prevoz in dostavo poštnih paketov do mase 10 kg,
  • storitev priporočene in vrednostne poštne pošiljke,
  • prenos pošiljk za slepe in slabovidne.

Z univerzalno storitvijo se najmanj pet delovnih dni tedensko zagotavlja najmanj en sprejem in ena dostava dnevno na dom ali v prostore vsake fizične ali pravne osebe. Pošta Slovenije d.o.o. mora izpolnjevati vse obveznosti, ki izhajajo iz Zakona o poštnih storitvah in na njegovi podlagi izdanih podzakonskih aktih in ki urejajo univerzalno poštno storitev.

 

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava