Železnica

Odločbe Železnica

Številka odločbe:Vrsta odločbe:Zavezanec:Naziv odločbe:Datum izdaje odločbe:
0611-9/2022/4 Inšpekcijski nadzor Slovenske železnice - Infrastruktura d.o.o Nadzor nad dodeljevanjem ad hoc vlakovnih poti 24. 5. 2022 Prikaži vse o: 0611-9/2022/4
Sklep 0611-7/2022/8 Inšpekcijski nadzor Slovenske železnice - Infrastruktura d.o.o Nadzor nad nezmožnostjo pridobitve ad hoc vlakovnih poti na odseku proge Ljubljana-Brezovica od 3.2.2022 dalje 11. 5. 2022 Prikaži vse o: Sklep 0611-7/2022/8
0611-4/2022/13 Inšpekcijski nadzor Slovenske železnice - Infrastruktura d.o.o Nadzor nad dodeljevanjem ad hoc vlakovnih poti, nad dodeljevanjem X-2 rednih vlakovnih poti ter nad uporabo in izkoriščenostjo vlakovnih poti na preobremenjeni javni železniški infrastrukturi. 10. 5. 2022 Prikaži vse o: 0611-4/2022/13
Odločba 0611-6/2022/4 Inšpekcijski nadzor Slovenske železnice - Potniški promet d.o.o Nadzor nad 18.d členom ZZelP (obravnavanje potnikov) 1. 3. 2022 Prikaži vse o: Odločba 0611-6/2022/4
Sklep 0611-18/2021/6 Inšpekcijski nadzor Slovenske železnice - Infrastruktura d. o. o. Nadzor nad ugotavljanjem nepravilnosti pri izvajanju 3. točke prvega odstavka 11.b člena ZZelP (vsebina programa omrežja upravljavca JŽI) 8. 12. 2021 Prikaži vse o: Sklep 0611-18/2021/6
Sklep 0611-29/2021/3 Inšpekcijski nadzor Slovenske železnice - Infrastruktura d. o. o. Nadzor nad ugotavljanjem nepravilnosti pri izvajanju 15.e člena ZZelP (Sklepanje okvirnih pogodb) 27. 10. 2021 Prikaži vse o: Sklep 0611-29/2021/3
Postopek o prekršku 061-3/2019/7 Prekrškovni nadzor Slovenske železnice - Infrastruktura d.o.o. Prekršek po 1. alineji prvega odstavka 32.b člena Zakona o železniškem prometu 7. 1. 2020 Prikaži vse o: Postopek o prekršku 061-3/2019/7
Odločba 3751-1/2019/7 Upravni postopek Pritožba prevoznika v železniškem prometu zoper odločitev upravljavca JŽI glede dodeljevanja vlakovnih poti za določen namen (ad hoc) 25. 9. 2019 Prikaži vse o: Odločba 3751-1/2019/7
Številka odločbeVrsta odločbeZavezanecNaziv odločbeDatum izdaje odločbe
Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava