Skoči do osrednje vsebine

Pristojnosti za nadzor poštnih storitev

Pooblaščene osebe agencije nadzirajo izvajanje določb ZPSto-2, ki se nanašajo na izvajanje in kakovost univerzalne storitve, dostop do poštnega omrežja, splošne pogoje in oblikovanje cen izvajalca univerzalne storitve, prepoved subvencioniranja in na vodenje računovodstva izvajalcev univerzalne storitve ter izvajanje vseh posamičnih aktov, ki jih izdaja agencija v okviru svojih pristojnosti.

Pooblaščene osebe agencije imajo pravico in dolžnost:

  • odrediti ukrepe za odpravo nepravilnosti in pomanjkljivosti v roku, ki ga sam določi,
  • postopati kot prekrškovni organ in predlagati uvedbo postopka zaradi prekrška,
  • izreči globe za prekršek,
  • predlagati pristojnemu organu sprejem ukrepov,
  • začasno prepovedati nadaljnje izvajanje dejavnosti, če se ne izvaja v skladu z zakonom.


Pooblaščene osebe samostojno izvajajo nadzor, vodijo upravni postopek ter izdajajo odločbe in sklepe v upravnem postopku. Delujejo v skladu z ZPSto-2, Zakonom o inšpekcijskem nadzoru in Zakonom o prekrških.

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava