Čezmejna zaščita potrošnikov znotraj EU

Agencija za komunikacijska omrežja in storitve je glede na Uredbo (EU) 2017/2394 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. decembra 2017 o sodelovanju med nacionalnimi organi, odgovornimi za izvrševanje zakonodaje o varstvu potrošnikov, in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 2006/2004 (v nadaljevanju: Uredba (EU) 2017/2394) določena kot pristojni organ potrošniškega varstva na področjih, ki jih na evropski ravni pokrivajo naslednji pravni akti:

  • Direktiva 2002/58/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. julija 2002 o obdelavi osebnih podatkov in varstvu zasebnosti na področju elektronskih komunikacij (Direktiva o zasebnosti in elektronskih komunikacijah) (UL L 201, 31.7.2002, str. 37)
  • Direktiva 2010/13/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 10. marca 2010 o usklajevanju nekaterih zakonov in drugih predpisov držav članic o opravljanju avdiovizualnih medijskih storitev (Direktiva o avdiovizualnih medijskih storitvah) (UL L 95, 15.4.2010, str. 1
  • Uredba (EU) 2017/1128 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. junija 2017 o čezmejni prenosljivosti storitev spletnih vsebin na notranjem trgu (UL L 168, 30.6.2017, str. 1).

Uredba (EU) 2017/2394 se uporablja od 17. januarja 2020. Trenutno je na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo v pripravi Zakon o izvajanju Uredbe (EU) o sodelovanju med nacionalnimi organi, pristojnimi za izvrševanje zakonodaje o varstvu potrošnikov, ki bo podrobneje opredelil pristojnosti organov Republike Slovenije na tem področju.

 

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava