Skoči do osrednje vsebine

Čezmejna zaščita potrošnikov znotraj EU

Agencija za komunikacijska omrežja in storitve je glede na Uredbo (EU) 2017/2394 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. decembra 2017 o sodelovanju med nacionalnimi organi, odgovornimi za izvrševanje zakonodaje o varstvu potrošnikov, in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 2006/2004 (v nadaljevanju: Uredba (EU) 2017/2394) določena kot pristojni organ potrošniškega varstva na področjih, ki jih na evropski ravni pokrivajo naslednji pravni akti:

  • Direktiva 2002/58/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. julija 2002 o obdelavi osebnih podatkov in varstvu zasebnosti na področju elektronskih komunikacij (Direktiva o zasebnosti in elektronskih komunikacijah) (UL L 201, 31.7.2002, str. 37)
  • Direktiva 2010/13/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 10. marca 2010 o usklajevanju nekaterih zakonov in drugih predpisov držav članic o opravljanju avdiovizualnih medijskih storitev (Direktiva o avdiovizualnih medijskih storitvah) (UL L 95, 15.4.2010, str. 1
  • Uredba (EU) 2017/1128 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. junija 2017 o čezmejni prenosljivosti storitev spletnih vsebin na notranjem trgu (UL L 168, 30.6.2017, str. 1).

Uredba (EU) 2017/2394 se neposredno uporablja od 17. januarja 2020. Republika Slovenije je sprejela Zakon o izvajanju Uredbe (EU) Evropskega parlamenta in Sveta o sodelovanju med nacionalnimi organi, odgovornimi za izvrševanje zakonodaje o varstvu potrošnikov (Uradni list RS, št. 200/20), v katerem je podrobno opredeljeno, kateri organi so pristojni za posamezna področja sodleovanja in kakšna so njihova pooblastila, določen je enotni povezovalni organ ter prekrški in sankcije za izvajanje Uredbe.

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava