Skoči do osrednje vsebine

Mednarodno sodelovanje

Agencija aktivno sodeluje v delovni skupini regulatornih organov za železniški promet - ENRRB, v okviru Generalnega direktorata za mobilnost in promet Evropske komisije, DG-MOVE.

V novembru 2011 je agencija postala tudi polnopravna članica združenja neodvisnih regulatornih organov za železniški promet IRG-Rail.

 

ENRRB

ENRRB (European Network of Rail Regulatory Bodies) je delovna skupina regulatornih organov za regulacijo trga storitev v železniškem prometu, ki jo vodi Evropska komisija oziroma njen Generalni direktorat za mobilnost in promet DG-MOVE.

V delovno skupino so vključeni predstavniki regulatornih organov držav članic Evropske unije, držav Enotnega gospodarskega prostora ter držav kandidatk EU. Skupina na sestankih obravnava predvsem problematiko liberalizacije trga storitev v železniškem prometu, ki vključuje pravna in ekonomska vprašanja v zvezi z dostopom na železniško infrastrukturo, z dostopom do dodatnih in pomožnih storitev, potrebnih za izvajanje storitev prevoza blaga in potnikov v železniškem prometu ter z določanjem in zaračunavanjem uporabnine. Na teh sestankih predstavniki Evropske komisije posredujejo informacije v zvezi s pripravo nove ali s preoblikovanjem obstoječe zakonodaje s področja železniškega prometa. Izkušnje in dobro prakso si člani izmenjujejo tudi na raznih delavnicah.

Poleg letnih sestankov z Evropsko komisijo se člani delovne skupine udeležujejo tudi letne konference RNE, ki jo organizira združenje upravljavcev železniške infrastrukture Rail Net Europe. Na tej konferenci predstavniki združenja Rail Net Europe članom delovne skupine in predstavnikom Evropske komisije posredujejo informacije o svojih aktivnostih pri razvoju programskih orodij, kot so CIS, PCS in TIS, ki so namenjeni upravljavcem železniške infrastrukture ter prevoznikom v železniškem prometu.

 

IRG-Rail

IRG – Rail (Independent Regulators’ Group – Rail) je združenje neodvisnih regulatornih organov s področja železniškega prometa, ki je bilo ustanovljeno junija 2011 v Haagu na pobudo regulatornih organov ZR Nemčije, Velike Britanije, Avstrije, Nizozemske in Švice.  Združenje IRG-Rail je bilo ustanovljeno z željo po čim bolj učinkovitem sodelovanju in izmenjavi informacij med regulatornimi organi držav članic EU, kar bo še posebej pomembno z uvedbo mednarodnih tovornih železniških koridorjev.

Pogoj za članstvo v združenju je pravna in finančna neodvisnost regulatornih organov. Glede na to, da v času ustanovitve združenja Republika Slovenija še ni izpolnjevala pogojev glede popolne neodvisnosti, je lahko v združenju delovala le kot kandidatka, pri čemer ji je bilo omogočeno delovanje v delovnih skupinah združenja. S prenosom pristojnosti regulatornega organa z Ministrstva za promet na agecijo, je Republika Slovenija izpolnila vse formalne pogoje za polnopravno članstvo v združenju.

V okviru združenja IRG – Rail delujejo 4 delovne skupine:

  • delovna skupina za dostop do železniške infrastrukture,
  • delovna skupina o uporabnini za uporabo železniške infrastrukture,
  • delovna skupina za spremljanje trga železniških storitev in
  • delovna skupina za spremljanje razvoja evropske zakonodaje za železniški promet.
Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava