Skoči do osrednje vsebine

Pojasnilo agencije o vpisu v evidenco izvajalcev poštnih storitev za samostojne podjetnike ali podizvajalce

Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije opaža povečano število vprašanj in nejasnosti na trgu o tem, kdaj morajo samostojni podjetniki, ki želijo dostavljati pakete kot podizvajalci izvajalcev poštnih storitev, na primer za DPD, GLS in podobno, ali pa razvažati hrano za dostavljalske platforme ali posamezne restavracije, o tem obvestiti agencijo. Zato je agencija pripravila pojasnilo o tem, kdaj in kako je potrebno obvestiti agencijo in v kakšnih primerih to ni potrebno storiti.

Poštne storitve lahko ob upoštevanju bistvenih zahtev izvaja vsaka fizična ali pravna oseba, ki o tem vnaprej pisno ali po elektronski pošti obvesti agencijo. Skladno s 24. in 25. člen Zakona o poštnih storitvah mora v obvestilu navesti ime firme, naslov ali sedež, statusno obliko podjetja, v kateri namerava izvajati poštne storitve in podrobnosti o vrstah poštnih storitev, ki jih namera izvajati, ter priložiti izjavo o vrsti dejavnosti, ki jo namerava opravljati v skladu z veljavno standardno klasifikacijo dejavnosti.

Agencija po prejemu obvestila, ki mora vsebovati podatke iz prvega odstavka 25. člena ZPSto-2 presodi, ali želi vlagatelj izvajati poštne storitve, ter ga:

  1.  vpiše v uradno evidenco izvajalcev poštnih storitev, če ugotovi, da želi izvajati poštne storitve (v tem primeru se izvajalcu ne izda nobenega akta o njegovem statusu, temveč je ta razviden iz predmetne evidence) ali
  2.  vpiše v uradno evidenco izvajalcev poštnih storitev in mu izda ugotovitveni sklep o izvajanju zamenljivih storitev, če presodi, da želi izvajati zamenljive storitve, v katerem navede tudi bistvene zahteve in obveznosti, ki jih ima vlagatelj po tem zakonu (2. odstavek 24. člena ZPSto-2). Zamenljive storitve so storitve, ki jih je mogoče z vidika uporabnika šteti za storitve, ki spadajo v nabor univerzalne storitve, saj so v zadostni meri medsebojno zamenljive z univerzalno storitvijo (1. odstavek 4. člena ZPSto-2).

Agencija pojasnjuje, da v primeru fizičnih ali pravnih oseb, ki nameravajo izvajati storitve za izvajalca poštnih storitev (to je za GLS, DPD in podobne), agencije ni potrebno obvestiti, ker bodo podizvajalci izvajalca poštnih storitev in bodo storitve opravljali v njegovem imenu in za njegov račun.

Tudi v primeru fizične ali pravne osebe, ki namera izvajati storitve za izvajalce dostave hrane agencije ni potrebno obveščati in urejati vpisa v evidenco izvajalcev, saj dostava hrane ne predstavlja izvajanja poštnih storitev.

Agencija pa ob tem poudarja, da v primeru, če bi izvajalci svoj poslovni model razširili tudi na dostavo poštnih pošiljk in/ali začeli izvajati prenos v lastnem imenu in za lasten račun, pa so po zakonu dolžni o tem obvestiti agencijo in bo izveden vpis v evidenco izvajalcev poštnih storitev, kot je opisano.

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava