Skoči do osrednje vsebine

Pregled dodeljenih elementov oštevilčenja iz nacionalnega načrta oštevilčenja RS in analiza nevarnosti izčrpanja posameznih elementov oštevilčenja

Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije Republike Slovenije obvešča javnost, da skladno s četrtim odstavkom 98. člena Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom-2) objavlja Pregled dodeljenih elementov oštevilčenja iz nacionalnega načrta oštevilčenja Republike Slovenije in analizo nevarnosti izčrpanja posameznih elementov oštevilčenja.

V delu analize, ki se nanaša na nevarnost izčrpanja elementov oštevilčenja agencija glede na podatke iz lastnih evidenc in pridobljene podatke s strani imetnikov odločb ugotavlja, da ne obstaja nevarnost izčrpanja posameznih elementov oštevilčenja. Ne glede na to je za morebitne potrebe v prihodnosti pripravila niz ukrepov, ki bi pripomogli k zmanjšanju zasedenosti posameznih tipov elementov oštevilčenja. Agencija bo to analizo vsako leto posodabljala in nadgrajevala.

Več informacij je na voljo v priponki.

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava