Skoči do osrednje vsebine

Avdiovizualne medijske storitve na zahtevo (AVMS na zahtevo)

Avdiovizualna medijska storitev na zahtevo pomeni nelinearno avdiovizualno medijsko storitev, ki zagotavlja avdiovizualne programske vsebine na podlagi kataloga, ki ga oblikuje ponudnik, uporabnik pa lahko te vsebine spremlja takrat, ko to sam želi. Področje avdiovizualnih medijskih storitev na zahtevo ureja Zakon o avdiovizualnih medijskih storitvah (ZAvMS) in Splošni akt o priglasitvi avdiovizualnih medijskih storitev na zahtevo.

Agencija kot regulator na področju avdiovizualnih medijskih storitev na zahtevo skrbi za implementacijo področnih zakonov in javnih politik ter za ustvarjanje ustreznih razmer za delovanje avdiovizualnih medijskih storitev na zahtevo v okviru njenih pristojnosti. V tem okviru agencija spremlja dogajanje na trgu avdiovizualnih medijskih storitev na zahtevo ter razvija regulativne pristope. Aktivno se udeležuje in organizira razprave z deležniki v domačem okolju in na mednarodni ravni z namenom uveljavljanja dobrih praks v domačem okolju.

V okviru regulacije trga avdiovizualnih medijskih storitev na zahtevo agencija rešuje vloge za priglasitev avdiovizualnih medijskih storitev na zahtevo ter vodi evidence ponudnikov avdiovizualnih medijskih storitev na zahtevo.

V okviru nadzora trga avdiovizualnih medijskih storitev na zahtevo agencija preverja spoštovanje določenih pravil o oglaševanju, pravil o deležih evropskih avdiovizualnih del ter določb o zaščiti otrok in mladoletnikov pred potencialno škodljivimi vsebinami.

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava