Skoči do osrednje vsebine

Program omrežja

Program omrežja, ki je akt upravljavca javne železniške infrastrukture, podrobno opredeljuje splošna pravila, roke, merila in postopke v zvezi z dodeljevanjem vlakovnih poti in ostalih infrastrukturnih zmogljivosti, zaračunavanjem uporabnine za uporabo javne železniške infrastrukture ter izvajanjem režima učinkovitosti.

Program omrežja vsebuje tudi informacije o dodatnih in pomožnih storitvah, potrebnih za izvajanje storitev v železniškem prometu.

Program omrežja je razdeljen v šest temeljnih poglavij:

  • splošne informacije,
  • pogoji za dostop do javne železniške infrastrukturo,
  • železniška infrastruktura,
  • dodeljevanje vlakovnih poti,
  • storitve in
  • uporabnina.

Splošni okvir Programa omrežja, ki je načeloma enak v vseh državah članicah Evropske unije, je sprejelo združenje infrastrukturnih upravljavcev Rail Net Europe s sedežem na Dunaju.

Veljavnost Programa omrežja je določena za posamezno voznoredno obdobje, ki se prične vsako drugo soboto ob 24.00 v mesecu decembru. Program omrežja za določeno voznoredno obdobje se objavi 12 mesecev pred njegovo uveljavitvijo. Dokončno besedilo Programa omrežja mora upravljavec objaviti vsaj štiri mesece pred rokom njegove uveljavitve, pri čemer je dolžan zagotoviti, da je program omrežja v primerni obliki (na spletni strani upravljavca ali v tiskani obliki) na voljo vsem zainteresiranim strankam. V času  veljave Programa omrežja so dovoljene njegove spremembe in dopolnitve.

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava