Javni razpisi za mobilna omrežja

Javna mobilna komunikacijska omrežja so omrežja, za katere je mogoče terminale kupiti v prosti prodaji, v sistemu pa jih je možno uporabljati samo s sklenjenim naročniškim razmerjem oziroma dovoljenjem operaterja. Med tovrstne sisteme uvrščamo 2G (GSM), 3G (UMTS), 4G (LTE), 5G(NR),  MMDS, BWA, MWS ter celični M2M.

Gre za mobilna komunikacijska omrežja, ki delujejo v licenciranemu spektru, katerih uporabo določata  2. in 3. odstavek 33. člena Zakona o elektronskih komunikacijah:

za mobilne komunikacije za zagotavljanje javnih komunikacijskih storitev končnim uporabnikom (3. odstavek, 33. člena) in

  • za mobilne komunikacije, kjer se učinkovita uporaba določene radijske frekvence lahko zagotovi le z omejitvijo števila izdanih odločb o dodelitvi radijskih frekvenc (2. odstavek, 33. člena)
  • testiranje (2. odstavek 53. člena):
    • za radijske frekvence, namenjene izvajanju meritev, atestiranju in drugim preizkusom radijske opreme; za omejeno območje pokrivanja se izda ODRF za največ 90 dni;
    • za primere preizkušanja novih tehnologij v okviru evropskih razvojnih projektov se izda ODRF za določeno časovno obdobje v skladu s predlaganim projekom, ki ne sme biti daljše od treh let.
Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava