Skoči do osrednje vsebine

Agencija odgovarja Žurnalu24 na vprašanja o vrnjenih številkah mobilnih telefonov

Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenija odgovarja na vprašanja novinarke Nine Šprohar:

Za Žurnal24 pripravljam članek o vrnjenih mobilnih številkah. Na nas se je obrnil bralec, ki je s strani aplikacije Viber dobil obvestilo: »Mama is back on Viber«, kar ga je zelo razburilo, glede na to, da je umrla nekaj let nazaj. Zanima me, kaj se zgodi z mobilnimi številkami, ki niso več v uporabi? Koliko časa preteče, preden jih lahko operaterji dajo naprej v uporabo? Kaj je razlog, da se sploh vrnejo v uporabo, ali je rezervnih številk premalo? Koliko mobilnih številk je sicer v uporabi? Bi morda potrebovali še kakšno kombinacijo več, kakšni so načrti na tem področju, kakšni so trendi?

Kaj se zgodi z mobilnimi številkami, ki niso več v uporabi?

Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenija v skladu s 97. členom Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom–2) na podlagi javnega pooblastila upravlja množico vseh elementov oštevilčenja v Republiki Sloveniji s ciljem zagotavljanja njihovega učinkovitega strukturiranja in uporabe ter poštenega in nediskriminatornega zadovoljevanja potreb operaterjev in drugih fizičnih in pravnih oseb, ki so upravičene pridobiti odločbo o dodelitvi elementov oštevilčenja po tem zakonu. Tako vodi vse podatke v zvezi z upravljanjem z elementi številčenja ter na svoji spletni strani objavlja podatke o dodeljenih številkah in številskih blokih. Na osnovi 101. člena ZEKom-2 pa je operater tisti, ki dodeljene številke v skladu z odločbo o dodelitvi elementov oštevilčenja in veljavno zakonodajo dodeli končnim uporabnikom svojih storitev, kar posledično pomeni, da lahko telefonske številke, ki so jih uporabniki vrnili, po preteku daljšega časovnega obdobja tudi ponovno dodeli.

Koliko časa preteče, preden jih lahko operaterji dajo naprej v uporabo?

V skladu s 195. členom ZEKom-2 lahko končni uporabnik prenese številko na drugega izvajalca tudi po odpovedi naročniške pogodbe, in sicer v roku najmanj enega meseca od dneva, ko je odpoved začela učinkovati, razen če se je tej pravici odpovedal. Tako bi torej operater po enem mesecu številko že lahko dodelil drugemu uporabniku. V praksi pa je telefonska številka pred ponovno dodelitvijo vsaj nekaj mesecev v karanteni, dolžina te je odvisna od operaterja.

Kaj je razlog, da se sploh vrnejo v uporabo, ali je rezervnih številk premalo?

Agencija vsako leto do 31. marca na svoji spletni strani objavi pregled dodeljenih elementov oštevilčenja po vrstah in namenih uporabe. Pregled vključuje tudi analizo nevarnosti izčrpanja posameznih elementov oštevilčenja. V Analizi številskega prostora za leto 2022  agencija ugotavlja, da so med bolj zasedenimi elementi oštevilčenja številke za javna mobilna omrežja, vendar ocenjuje, da je še vedno na voljo zadostno število elementov oštevilčenja iz nacionalnega načrta oštevilčenja, saj operaterji vsega oštevilčenja, ki jim je bilo dodeljeno, uporabnikom še niso dodelili. Poleg tega so zaradi prenosljivosti številk potrebe po novih številkah manjše. Številski viri so omejena in plačljiva dobrina, zato operaterji številke, ki jih uporabniki dlje časa ne uporabljajo, ponovno uporabijo.

Koliko mobilnih številk je sicer v uporabi?

Po podatkih iz Analize številskega prostora za leto 2022 je bilo imetnikom odločb o dodelitvi elementov oštevilčenja do konca leta 2022 dodeljenih 62 % razpoložljivih številk za javna mobilna omrežja z nacionalnega načrta oštevilčenja, kar predstavlja 5.009.600 od 8.080.000 mobilnih številk, ki so na voljo.

Bi morda potrebovali še kakšno kombinacijo več, kakšni so načrti na tem področju, kakšni so trendi?

Agencija je v zadnji analizi številskega prostora ocenila, da glede na pretekle trende na trgu ni pričakovati večjih sprememb, z digitalizacijo vseh segmentov družbe pa je v prihodnje pričakovati postopno povpraševanje po elementih oštevilčenja iz številskega prostora, ki so namenjeni za M2M komunikacijo zaradi vse več naprav, povezanih v omrežje.

 

 

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava