Agencija pripravila osnutek Splošnega akta o priglasitvi avdiovizualnih medijskih storitev na zahtevo in o priglasitvi storitev platform za izmenjavo videov

Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije obvešča javnost, da je pripravila osnutek novega Splošnega akta o priglasitvi avdiovizualnih medijskih storitev na zahtevo in o priglasitvi storitev platform za izmenjavo videov. Osnutek akta temelji na obstoječem Splošnem aktu o priglasitvi avdiovizualnih medijskih storitev na zahtevo (Uradni list RS, št. 35/12). Z Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o avdiovizualnih medijskih storitvah (Uradni list RS, št. 204/21; ZAvMS-B) je bilo v 44. členu agenciji naloženo, da v šestih mesecih od uveljavitve tega zakona obstoječ Splošni akt o priglasitvi avdiovizualnih medijskih storitev na zahtevo uskladi z določbami tega zakona.

Agencija vabi zainteresirano javnost, da do vključno 25. maja 2022 posreduje pripombe, predloge ali dopolnitve k predlogu novega Splošnega akta o priglasitvi avdiovizualnih medijskih storitev na zahtevo in o priglasitvi storitev platform za izmenjavo videov. Pripombe, predloge ali dopolnitve pošljite v pisni obliki na naslov: Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije, Stegne 7, 1000 Ljubljana ali na elektronski naslov: info.box@ako-rs.si.

Pri pošiljanju se obvezno sklicujte na številko 0073-9/2022.

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava