Zaključek javnega posvetovanja o osnutku Splošnega akta o priglasitvi avdiovizualnih medijskih storitev na zahtevo in o priglasitvi storitev platform za izmenjavo videov

Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije je 22. aprila 2022 objavila poziv zainteresirani javnosti k predložitvi morebitnih pripomb, predlogov ali mnenj k osnutku Splošnega akta o priglasitvi avdiovizualnih medijskih storitev na zahtevo in o priglasitvi storitev platform za izmenjavo videov.

Zainteresirana javnost je imela možnost za podajo svojih prispevkov do najkasneje 25. maja 2022. Agencija do tega roka pripomb k objavljenemu osnutku Splošnega akta o priglasitvi avdiovizualnih medijskih storitev na zahtevo in o priglasitvi storitev platform za izmenjavo videov ni prejela. Tako agencija ugotavlja, da je javno posvetovanje v zvezi s tem splošnim aktom zaključeno.

Splošni akt bo tako sprejet v vsebini, kakršna je bila javnosti predstavljena 22. aprila 2022, ko je bilo besedilo dano v javno posvetovanje. Po sprejetju bo objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije.

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava