Skoči do osrednje vsebine

Agencija objavlja predlog Splošnega akta o spremembi Splošnega akta o načrtu uporabe radijskih frekvenc (NURF-5a)

Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije  obvešča javnost, da je pripravila predlog Splošnega akta o spremembah Splošnega akta o načrtu uporabe radijskih frekvenc (NURF-5a). Agencija vabi zainteresirano javnost, da do 17. maja 2024 posreduje pripombe, predloge ali dopolnitve k predlogu splošnega akta na naslov Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije, p. p. 418, Stegne 7, 1001 Ljubljana, ali na: info.box@akos-rs.si. Pri pošiljanju se obvezno sklicujte na številko 0073-7/2024.

Agencija pojasnjuje, da je zaradi izraženega interesa izvajalcev, ki zagotavljajo javna komunikacijska omrežja oziroma zagotavljajo izvajanje javnih komunikacijskih storitev, začela postopek spremembe možnosti uporabe radiofrekvenčnega pasu 71 - 74 GHz in 81 - 84 GHz za potrebe fiksnih zvez v civilne namene.

Z uredbo o načrtu razporeditve uporabe radiofrekvenčnih pasov je v slovenski pravni red vnešena mednarodno usklajena dogovorjena razporeditev in raba radiofrekvenčnih pasov z namenom preprečevanja ali zmanjševanja motenj med posameznimi radiokomunikacijskimi storitvami znotraj posameznega pasu in med radiofrekvenčnimi pasovi ter zagotovljena interoperabilnost in prenosljivost radiokomunikacijskih naprav.

Splošni akt o načrtu uporabe radijskih frekvenc v primerjavi z uredbo podrobneje opredeljuje tehnične in druge parametre dodelitve posameznega radiofrekvenčnega pasu, katere aplikacije so dovoljene v posameznem pasu in drugo. Določa tudi, ali je posamezen radiofrekvenčni pas namenjen samo državni uporabi, to pomeni uporabi radijskih frekvenc v skladu z Zakonom o elektronskih komunikacijah, izključno za potrebe varnosti in obrambe države ter varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v skladu z uredbo, ki ureja upravljanje radijskih frekvenc za državne potrebe.

S predlaganimi spremembami agencija ne spreminja tehničnih parametrov radiofrekvenčnega pasu 71 - 74 GHz in 81 - 84 GHz, ampak zgolj status radiofrekvenčnega pasu, ki iz državne uporabe (G) prehaja v državno souporabo (C/G). Za spremembo statusa je agencija pridobila soglasje Republike Slovenije, Ministrstva za obrambo, ki je dovolilo začasno uporabo predmetnega pasu za civilne potrebe ter določilo po kakšnih pogojih je pod katerimi pogoji je raba lahko omejena, kadar to terjajo potrebe Ministrstva za obrambo.

Omenjeno zadovoljenje potreb iz civilne sfere je predvideno pod Akcijo 15 že v Strategiji upravljanja radiofrekvenčnega spektra št. 0070-4/2017/134 z dne 6. 11. 2019. Ta v poglavju 1.4 Upravljanje s spektrom za mikrovalovne zveze predvideva, da bo agencija v primeru izraženega interesa deležnikov radiofrekvenčni pas 70 / 80 GHz dodelila zvezam točka–točka (P–P) za povezavo infrastrukture mobilnih operaterjev v primarni uporabi. Podelitev bo storitveno nevtralna, torej za fiksne ali za mobilne zveze. Operaterji bodo lahko uporabljali oboje, glede na svoj poslovni interes.

Uporaba tega pasu za civilne potrebe fiksnih zvez je prakticirana tudi pri drugih evropskih regulatorjih radiofrekvenčnega spektra. Agencija bo na podlagi 1. točke četrtega odstavka 35. člena Zakona o elektronskih komunikacijah pristopila k pridobivanju soglasij Ministrstva za obrambo, Ministrstva za okolje, podnebje in energijo, Ministrstva za notranje zadeve ter direktorja Slovenske varnostno-obveščevalne agencije.

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava