Obvestilo in vabilo k udeležbi na javno odpiranje ponudb, prispelih na javni razpis za dodelitev radijskih frekvenc za analogno zvokovno radiodifuzijo za lokalne radijske programe 2020

Agencija obvešča zainteresirano javnost, da bo zaradi koronavirusa in z njim povezanih ukrepov za zajezitev širjenja okužb javno odpiranje vseh pravilno označenih in pravočasno prispelih ponudb na javni razpis za dodelitev radijskih frekvenc za analogno zvokovno radiodifuzijo za lokalne radijske programe 2020 ustrezno prilagojeno.

Skladno s sklepom o uvedbi javnega razpisa bo javno odpiranje ponudb potekalo 18. 11. 2020 ob 11. uri v veliki sejni sobina sedežu agencije, zainteresirana javnost pa bo lahko na javnem odpiranju sodelovala izključno po videokonferenci. Fizična prisotnost zainteresirane javnosti na javnem odpiranju v veliki sejni sobi na sedežu agencije ne bo možna.

Javno odpiranje se bo izvedlo v obliki videokonference prek enega izmed videokonferenčnih sistemov (Cisco Webex).

Vse zainteresirane agencija vabi, da najkasneje do ponedeljka, 16. 11. 2020, najavijo svojo udeležbo na javnem odpiranju, ki bo potekalo v obliki videokonference, po elektronski pošti na naslov marko.stefelin@akos-rs.si. Najava udeležbe mora vsebovati naslednje podatke:

  • ime in priimek udeleženca,
  • elektronski naslov (za posredovanje povezave do videokonference),
  • firmo in poslovni naslov, v kolikor se udeleženec prijavlja za pravno osebo, ki je oddala ponudbo,
  • pooblaščenci ponudnikov morajo za sodelovanje na javnem odpiranju do začetka javnega odpiranja po elektronski pošti na naslov marko.stefelin@akos-rs.si posredovati pisno pooblastilo za zastopanje ponudnika (sken pooblastila, podpisanega s strani zakonitega zastopnika).

Vsem, ki bodo pravočasno najavili svojo udeležbo in posredovali ustrezne podatke, bo agencija do izvedbe dogodka na v prijavi navedeni elektronski naslov posredovala povezavo za udeležbo na dogodku.

Podrobnejše informacije o javnem razpisu so dostopne na povezavi.

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava