Javni razpis za dodelitev radijskih frekvenc za analogno zvokovno radiodifuzijo za lokalne radijske programe 2020

Agencija obvešča zainteresirano javnost, da je v razglasnem delu Uradnega lista RS št. 139/20 z dne 9. 10. 2020 objavila Sklep o uvedbi javnega razpisa za dodelitev radijskih frekvenc za analogno zvokovno radiodifuzijo za lokalne radijske programe 2020.

Zainteresirane ponudnike vabi, da predložijo ponudbe. Rok za oddajo ponudb je 17. 11. 2020 do 12. ure.

Agencija je pripravila obrazce v Wordu, ki so v pomoč potencialnim ponudnikom pri pripravi ponudb. Obrazci so sicer že zajeti v razpisni dokumentaciji.

Agencija bo v skladu s točko 3.1 razpisne dokumentacije sproti objavljala vse odgovore na zahteve ponudnikov za dodatna obvestila in pojasnila. Rok za podajo zahtev je 10. 11. 2020 do 14. ure.

 

4. 11. 2020: Popravek dokumenta "Razpisna dokumentacija za javni razpis za dodelitev radijskih frekvenc za analogno zvokovno radiodifuzijo za lokalne radijske programe 2020"

V dokumentu Razpisna dokumentacija za javni razpis za dodelitev radijskih frekvenc za analogno zvokovno radiodifuzijo za lokalne radijske programe 2020, ki je bila 9. 10. 2020 objavljena na spletni strani agencije (povezava), so se na treh mestih popravili sklici na posamezne tabele. Popravljeni deli besedila so razvidni iz priloge "POPRAVEK Razpisne dokumentacije."

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava