Analiza produktov in storitev na maloprodajnem trgu širokopasovnega dostopa za december 2021

Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije objavlja analizo produktov in storitev na maloprodajnem trgu širokopasovnega dostopa, v kateri je zbrala podatke operaterjev, ki so decembra 2021 izvajali elektronske komunikacijske storitve širokopasovnega dostopa in so bili vpisani v uradno evidenco agencije kot aktivni operaterji. Podatke o maloprodajnih storitvah po priključkih je posredovalo 48 operaterjev.


Povprečen znesek naročenega priključka, ki so ga uporabniki plačali, je znašal 52,73 € z DDV, kar je v primerjavi z letom prej za 0,67 € več. Iz analize je med drugim razvidno, da je bila v analiziranem obdobju četverček (INT+TV+TEL+MOB) še naprej največkrat izbrana kombinacija storitev končnih uporabnikov, sledi ji trojček (INT+TV+TEL). V večini, v 59,58 % naselij, so se pojavljali trije ali štirje različni aktivni ponudniki na maloprodajnem trgu širokopasovnega dostopa.


Več ugotovitev iz analize je na voljo v dokumentu.

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava