Prvo poročilo BEREC o stanju internetnih omrežij v času pandemije koronavirusa COVID-19 po Evropi

Organ evropskih regulatorjev za elektronske telekomunikacije (BEREC) in Evropska komisija sta v skupnem sporočilu v zvezi z vplivom pandemije koronavirusa na zagotavljanje elektronskih komunikacijskih storitev v Evropi naznanila vzpostavitev posebnega mehanizma za spremljanje razmer, s katerim se bo lahko zagotovil ustrezen odziv na morebitne težave, povezane z zagotavljanjem zadostne kapacitete.

BEREC je mehanizem že vzpostavil, prvi krog zbiranja podatkov (do 24.3.2020) pa je pokazal, da kljub porastu internetnega prometa v času pandemije do sedaj po državah ni bilo zaznati težav s kapacitetami oz. so se operaterji uspešno odzvali na povečan promet. Prav tako so operaterji uspešno reševali lokalne težave.

V nekaterih državah so operaterji uvedli tudi uporabnikom prijazne ukrepe, kot so npr. povečanje količine prenosa podatkov za čas pandemije.

Po izvedenih ukrepih za zniževanje količine prenosa podatkov s strani večjih ponudnikov vsebine in aplikacij so posamezni regulatorji telekomunikacij že zaznali tako stabilizacijo internetnega prometa, kot tudi padec internetnega prometa v časovno najbolj obremenjenih obdobjih.

BEREC bo tudi nadalje o stanju redno poročal. Novica je dosegljiva na povezavi.

 

 

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava