Skupno sporočilo EK ter BEREC v zvezi z vplivom pandemije koronavirusa na zagotavljanje elektronskih komunikacijskih storitev

Generalni direktorat za komunikacijska omrežja, vsebine in tehnologijo pri Evropski komisiji ter BEREC, sta zaradi pandemije COVID-19 pripravila skupno stališče, v katerem zaradi razmer, ki narekujejo delo od doma in pouk na daljavo, ugotavljata povečano uporabo storitev dostopa do interneta. Da bi se lahko zagotovilo čim bolj nemoteno delovanje posameznikov in podjetij v nastalih razmerah, pozivata k odgovorni uporabi storitev, še posebej v delovnem času.

Čeprav je prišlo do porasta internetnega prometa, Evropska komisija in BEREC ugotavljata, da na podlagi sedaj zbranih podatkov od operaterjev v tem trenutku še ne prihaja do večjih težav s kapacitetami. Poudarjata, da naj se tudi v teh razmerah upoštevajo vsa pravila za odprt dostop do interneta na podlagi Uredbe EU 2015/2120 o odprtem dostopu do interneta. Navedena Uredba v tretjem odstavku 3. člena prepoveduje operaterjem, da blokirajo, upočasnjujejo ali prioritizirajo promet, kljub vsemu pa jim dovoljuje, da v primeru neizbežne preobremenjenosti omrežja ter za blažitev posledic izredne ali začasne preobremenjenosti omrežja, sprejmejo ustrezne ukrepe za upravljanje prometa, ki pa morajo biti transparenti, nediskriminatorni, proporcionalni ter temelječi na objektivno različnih tehničnih zahtevah glede kakovosti za posamezno vrsto prometa.

V tem kontekstu bosta Evropska komisija in BEREC s podporo nacionalnih regulatornih organov vzpostavila poseben mehanizem za spremljanje razmer, s katerim se bo lahko zagotovil ustrezen odziv na morebitne težave, povezane z zagotavljanjem zadostne kapacitete.

 

Več o skupni izjavi na povezavi

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava