Skoči do osrednje vsebine

Agencija objavlja sklop raziskav s področja poštnih storitev za leto 2022

Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije objavlja rezultate 5 raziskav s področja poštnih storitev, in sicer:

 • Primerjalna analiza cen in rokov prenosa izvajalcev poštnih storitev pri prenosu paketov v čezmejnem poštnem prometu
 • Raziskava o zadovoljstvu/potrebah uporabnikov s poštnimi storitvami po zaprtju kontaktnih točk
 • Raziskava in analiza stanja učinkovitosti izvajalca univerzalne poštne storitve s primerjavo najmanj treh tujih izvajalcev
 • Raziskava o zadovoljstvu/potrebah uporabnikov s poštnimi storitvami - splošna javnost
 • Raziskava o zadovoljstvu/potrebah uporabnikov s poštnimi storitvami - poslovna javnost

Ob tem agencija povzema glavne ugotovitve raziskav, ki so naslednje:

 • Teoretična primerjava je pokazala, da najhitrejše prenose blaga ponujajo Kurirček d. o. o. (Kurirček), UPS Adria (S) Ekspres d. o. o. (UPS) in Pošta Slovenije d. o. o. (Pošta Slovenije) - enako kot v letu 2021; najcenejše prenose blaga ponujajo DPD d. o. o. (DPD), General Logistics System d. o. o. (GLS) in Pošta Slovenije (enako kot v letu 2021). Praktična raziskava je pokazala, da je pri dejanskem prenosu paketa do 2 kg v Zagreb najcenejši prenos opravil DPD, sledita GLS in Pošta Slovenije. Za najhitrejšega ponudnika se je izkazal Kurirček, ki je paket iz Ljubljane v Zagreb dostavil v 2 urah in 5 minutah, ostali ponudniki so paket dostavili naslednji dan (DHL Ekspres (Slovenije) d. o. o., GLS, DPD) oz. v dveh dneh (Pošta Slovenije, UPS);
 • Z ukinitvijo stacionarne ali pogodbene pošte v kraju je seznanjenih 93 % anketiranih, 70 % anketirancev pa je izrazilo nezadovoljstvo z ukinitvijo stacionarne pošte v kraju; kot glavni razlog za nezadovoljstvo vprašani navajajo oddaljenost nove pošte. Večina (90 %) anketiranih je zadovoljnih z dostavljalcem oz. s pismonoško pošto, skupni povprečni indeks zadovoljstva s pismonoškimi poštami znaša 80,4 (povprečni podindeks za delovanje pismonoških pošt je 85,5, povprečni podindeks za storitev pismonoških pošt pa 84,2).
 • Glavne ugotovitve analize učinkovitosti izvajalca univerzalne storitve, ki je bil primerjan z izvajalci Hrvaške, Italije, Avstrije in Portugalske so:
 1. visoka kakovost izvajanja univerzalne poštne storitve;
 2. visoko število zaposlenih na poslovalnico in visoko število zaposlenih v dostavi;
 3. približno enako povprečno število prebivalcev na poslovalnico kot primerljiva podjetja v tujini, a manjše število prebivalcev na zaposlenega;
 4. najnižja pokritosti območja na zaposlenega in na zaposlenega v dostavi;
 5. nadpovprečno število pisemskih pošiljk znotraj države na prebivalca, na poštno poslovalnico in na zaposlenega;
 6. Pošta Slovenija ustvarja najnižjo maržo in donosnost, z nadpovprečnim deležem stroškov dela v dodani vrednosti;
 7. Pošta Slovenije ustvarja - drugo najnižjo donosnost sredstev in najnižjo donosnost kapitala. Priporočilo za izvajalca je napotek za dvig učinkovitosti na področju zaposlenosti in stroškov dela. Priporočilo za agencijo pa je, da je zlasti pozorna na ustrezne cene in kakovost univerzalne poštne storitve.
 • Dve tretjini anketiranih, 65,4 %, je na splošno zadovoljnih s poštnimi storitvami, kot glavni razlog nezadovoljstva s poštnimi storitvami pa navajajo počasnost oziroma odnos uslužbencev. Tako meni 25,0 % tistih, ki so nezadovoljni s poštnimi storitvami. Najpomembnejši dejavnik kakovosti poštne storitve je po mnenju slabe petine vprašanih (18,7 %) lokacija pošte. Dobra polovica anketiranih je zadovoljnih z delovnim časom pošt, ki jih obiskujejo, dve tretjini pa je zadovoljnih s hitrostjo opravljanja storitev na poštah.
 • Pošto večkrat tedensko obišče 4,7 % anketirancev, najmanj enkrat mesečno pa 68,1 % vprašanih. Dobra polovica anketirancev (58,6 %) obiskuje vedno isto pošto, storitev, ki jo opravi največ anketiranih (63,8 %) ob obisku pošte, pa je sprejem priporočene ali vrednostne pošiljke. Dve petini vprašanih (44,9 %) bi bila pripravljena plačati višjo ceno poštnih storitev, da se ohrani dostava na dom.
 • Slaba šestina anketiranih (15,6 %) za poštne storitve letno nameni med 21 in 50 EUR. V primeru, da bi se cena pisma povišala za od 5 do 10 %, bi dve petini vprašanih (40,0 %) to storitev nadomestila z drugo.
 • Dobri dve tretjini vprašanih, 62,4 % pozna paketomate, a jih še ni uporabila. Slaba polovica anketiranih 47,6 %, pozna paketne trgovine, a jih tudi še ni uporabila, medtem ko dve petini anketiranih (42,3 %) pozna paketnike, a jih še ni uporabila. Večina (78,1 %) anketirancev, ki je že uporabila paketomat, je z uporabo  tega zadovoljna, prav tako z uporabo paketnih trgovin (70,1 %) in paketnikov (82,6 %).
 • Tretjina vprašanih je po 1. 7. 2021 opravila spletni nakup in prejela najmanj eno pošiljko iz 3. države. Dve tretjini (64,0 %) tistih, ki so opravili spletni nakup prek 3. države, je z izkušnjo zadovoljnih, šestina (16,2 %) pa je nezadovoljnih in kot glavne razloge nezadovoljstva navajajo zaplete z uvoznim postopkom (77,8 %), skrite stroške nakupa (44,4 %) ter trajanje dostave (44,4 %).
 • Najbolj pogosta pošiljka med podjetji sta naslovljena standardna pisemska pošiljka po Sloveniji in naslovljena navadna pisemska pošiljka po Sloveniji; v povprečju podjetja pošljejo 254,7 naslovljenih standardnih in 254,2 naslovljenih navadnih pisemskih pošiljk po Sloveniji mesečno. Med paketnimi pošiljkami podjetja najpogosteje pošiljajo pakete do 10 kg (povprečno 10,3 paketov mesečno).
 • Dobra polovica podjetij poštne pošiljke oddaja v prostorih pošt (52 %), 40% pa v svojih poslovnih prostorih; preko poštnih nabiralnikov pošto oddaja slaba desetina (8,9 %) podjetij.
 • V povprečju so podjetja zaradi e-pošte v zadnjem letu zmanjšala uporabo poštnih storitev za 26,4 %, pri eni petini anketiranih podjetij uporaba poštnih storitev v zadnjem letu ni nič upadla.
 • Večini anketiranih podjetij (67,7 %) se zdi cena, ki jo plačujejo za prenos standardnega pisma sprejemljiva.
 • Kot najpomembnejši dejavnik poštne storitve največji delež anketirancev ocenjuje zanesljiv prenos poštne pošiljke (90,3 %), sledita odnos uslužbencev do strank (81,0 %) in zaupanje v ponudnika poštnih storitev (78,7 %).

Raziskave v celoti so objavljene v priponkah.

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava