Skoči do osrednje vsebine

Agencija objavlja raziskavo s področja poštnih storitev za leto 2023

Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije objavlja raziskavo s področja poštnih storitev z naslovom Raziskava o zadovoljstvu / potrebah uporabnikov s poštnimi storitvami – splošna in poslovna javnost.

Glavne ugotovitve raziskave, opravljene med splošno javnost, so naslednje:

 • Skoraj tri četrtine anketiranih (71,0 %) je na splošno zadovoljnih s poštnimi storitvami, kot glavni razlog nezadovoljstva s poštnimi storitvami pa uporabniki navajajo počasnost oziroma odnos uslužbencev (tako meni 27,9 % tistih, ki so nezadovoljni s poštnimi storitvami).
 • Najpomembnejši dejavnik kakovosti poštne storitve je po mnenju šestine vprašanih (17,7 %) lokacija pošte.
 • Tri petine anketiranih je zadovoljnih z delovnim časom pošt, ki jih obiskujejo, dve tretjini pa je tudi zadovoljnih s hitrostjo opravljanja storitev na poštah.
 • Tri četrtine vprašanih je zadovoljnih z oddaljenostjo najbližje pošte od njihovega doma, podoben delež anketiranih je zadovoljnih z oddaljenostjo poštnega nabiralnika od njihovega doma.
 • Pošto večkrat tedensko obišče 4,1 % anketirancev, najmanj enkrat mesečno pa 65,3 % vprašanih; pošto redkeje obišče 34,7 % anketiranih.
 • Anketiranci v povprečju oddajo 5,3 pisem mesečno, osebno oziroma na svoje ime pa v povprečju prejmejo 7,5 pisem mesečno.
 • V povprečju anketirani oddajo 6,8 paketov (do 2kg teže) letno oziroma oddajo 5,6 paketov (2-10 kg teže) letno, prejmejo pa 13,2 paketov letno. 
 • Skoraj tri petine vprašanih (58,7 %) sicer pozna paketomate, a jih še ni uporabila, polovica anketiranih (50,6 %) pozna paketne trgovine, a jih tudi še ni uporabila, medtem ko dobri dve petini anketiranih (44,6 %) pozna paketnike, a jih še ni uporabila.
 • Slaba tretjina vprašanih (30,4 %) potrebuje dostavo pošiljk z blagom vseh 5 delovnih dni v tednu, 34,6 % anketiranih pa potrebuje dostavo pisem vseh 5 dni v tednu.
 • V kolikor bi se dostava izvajala 3x tedensko, bi večina vprašanih za dostavo izbrala kombinacijo naslednjih dni: ponedeljek (74,1 %), sreda (74,1 %) in petek (69,0 %).
 • Indeks zadovoljstva s poštno storitvijo med splošno javnostjo v letu 2023 znaša 72,1.

Bistveni povzetki raziskave, opravljene med poslovno javnostjo, pa so naslednji:

 • V povprečju podjetja pošljejo 338,9 naslovljenih standardnih in 215,2 naslovljenih navadnih pisemskih pošiljk po Sloveniji mesečno.
 • Med paketnimi pošiljkami podjetja najpogosteje pošiljajo pakete do 10 kg po Sloveniji - teh je povprečno 28,1 mesečno.
 • Polovica podjetij poštne pošiljke oddaja v prostorih pošt (50,0 %), štiri desetine pa v svojih poslovnih prostorih (40,0 %). Prek poštnih nabiralnikov pošto oddaja desetina (10,0 %) podjetij.
 • Večina podjetij poštne pošiljke sprejema v svojih poslovnih prostorih (76,3 %).
 • Dostavo vsak delovni dan potrebujejo skoraj tri četrtine podjetij (73,0 %), dobra petina (22,7 %) podjetij bi potrebovala dostavo 3x tedensko ali vsak drugi delovni dan . Če bi se dostava izvajala samo 3 x tedensko, bi jih največ dostavo potrebovalo ob ponedeljkih, sredah in petkih.
 • Največji delež anketirancev kot zelo pomemben dejavnik kakovosti poštne storitve ocenjuje zanesljiv prenos poštne pošiljke (93,7 %), sledita zaupanje v ponudnika poštnih storitev (81,3 %) in odnos uslužbencev do strank (75,0 %).
 • Glavni izvajalec, prek katerega večina podjetij (95,0 %) opravi največ prenosov, je Pošta Slovenije. Delež zadovoljnih in zelo zadovoljnih s storitvami Pošte Slovenije je 90,2 %, povprečna ocena pa 4,43.
 • Glavni dejavnik, ki bi lahko vplival na zamenjavo izvajalca poštnih storitev, je cena, sledita kakovost in dostopnost. Slaba polovica anketirancev (48,8 %) Pošte Slovenije kot izvajalca poštnih storitev ne bi zamenjala.
 • Paketomate pozna 86 % anketiranih, uporablja pa jih le 2 % vprašanih.

Raziskava je v celoti objavljena v priponkah.

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava