Javni razpis za določitev izvajalca univerzalne storitve priključitve na javno komunikacijsko omrežje in dostopa do javno dostopnih telefonskih storitev na fiksnih lokacijah

Agencija je v Razglasnem delu Uradnega lista št. 57/2019 z dne 20. 9. 2019 objavila sklep o uvedbi javnega razpisa za določitev izvajalca univerzalne storitve priključitve na javno komunikacijsko omrežje in dostopa do javno dostopnih telefonskih storitev na fiksnih lokacijah ter zagotavljanje vzpostavljanja in sprejemanja nacionalnih in mednarodnih klicev.

Agencija z objavo poziva vse ponudnike k oddaji ponudb za izvajanje univerzalne storitve skladno z objavljenimi sklepi o uvedbi javnega razpisa ter pripadajočo razpisno dokumentacijo.

Rok za oddajo ponudb je 22. 10. 2019 do 11:00. Javno odpiranje ponudb bo v prostorih agencije 22. 10. 2019 ob 12:00.

Ponudbe pošljite na naslov: Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije, Stegne 7, 1000 Ljubljana ali po elektronski pošti na e-naslov: info.box@akos-rs.si. Pri tem se je treba nujno sklicevati na opravilno številko: 38243-6/2019.

Agencija bo morebitna vprašanja sprejemala do 4. 10. 2019, odgovore na nanje pa bo objavila najkasneje do 11.10. 2019.

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava