Izračun tehtanega povprečnega stroška kapitala (WACC) za izvajanje univerzalne poštne storitve Pošte Slovenije d.o.o. na dan 31. 12. 2019

Agencija obvešča zainteresirano javnost, da je s pomočjo neodvisnega zunanjega finančnega svetovalca pripravila izračun tehtanega povprečnega stroška kapitala (WACC) za izvajanje univerzalne poštne storitve Pošte Slovenije d.o.o. na dan 31. 12. 2019, in sicer znaša 8,84 %.

Agencija vabi zainteresirano javnost, da do vključno 14. 12. 2020 predloži pisne pripombe, predloge in mnenja k izračunu.

Vse pripombe, predloge ali mnenja pošljite na naslov: Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije, Stegne 7, 1000 Ljubljana ali po elektronski pošti na e-naslov: info.box@akos-rs.si. Pri tem se obvezno sklicujte na opravilno številko 3832-32/2020.

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava