Izračun tehtanega povprečnega stroška kapitala (WACC) za poštne storitve

Agencija objavlja prejete pripombe na izračun tehtanega povprečnega stroška kapitala (angl. Weighted Average Cost of Capital/ WACC) za poštne storitve ter odgovore nanje.

Dne 21.11.2019 je agencija podala v javno posvetovanje izračun tehtanega povprečnega stroška kapitala za poštne storitve, ki ga je pripravila s pomočjo neodvisnega zunanjega finančnega svetovalca, in hrkati pozvala zainetresirano javnost k podaji pripomb. V roku za je agencija prejela le pripombe Pošte Slovenije d.o.o. Agencija je pripombe preučila in jih delno upoštevala, kot je razvidno iz pripetega dokumenta.

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava