Skoči do osrednje vsebine

Agencija objavlja predlog Splošnega akta o zbiranju, uporabi in načinu dostopa do podatkov in informacij

Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije na podlagi šestega odstavka 266. člena Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom-2) objavlja Predlog splošnega akta o zbiranju, uporabi in načinu dostopa do podatkov in informacij.

Predlog tega splošnega akta ureja način zbiranja podatkov in informacij s strani agencije, varovanje poslovnih skrivnosti, uporabo podatkov in informacij ter način dostopa do objav podatkov in informacij iz petega odstavka 266. člena ZEKom-2.

Agencija vabi zainteresirano javnost, da do vključno 8. maja 2023 posreduje pripombe, predloge ali dopolnitve k predlogu novega Splošnega akta o zbiranju, uporabi in načinu dostopa do podatkov in informacij na naslov: Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije, Stegne 7, p. p. 418, 1001 Ljubljana ali na elektronski naslov: info.box@akos-rs.si.

Pri pošiljanju se obvezno sklicujte na številko 0073-8/2023.
 

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava