Skoči do osrednje vsebine

Agencija pripravila predlog Splošnega akta o spremljanju in nadzoru porabe storitev

Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije obvešča javnost, da je na podlagi 3. odstavka 198. člena Zakona o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, št. 130/22, v nadaljevanju: ZEKom-2) pripravila predlog Splošnega akta o spremljanju in nadzoru porabe storitev.

Predlog sledi rešitvam prej veljavnega Splošnega akta o spremljanju in nadzoru porabe podatkovnih storitev (Uradni list RS, št. 9/18). V skladu z ZEKom-2 pa se predlog akta ne nanaša več zgolj na porabo podatkovnih storitev, temveč na vse storitve dostopa do interneta ali javno dostopnih medosebnih komunikacijskih storitev, če se za te storitve plačuje po dejanski (bodisi finančni bodisi količinski) porabi. Spremljanje in nadzor porabe storitev je potrebno zagotoviti naročniku, ki je potrošnik, pa tudi naročnikom, ki so mikrodružbe ali majhne družbe, kot so opredeljene v zakonu, ki ureja gospodarske družbe, in neprofitne organizacije, razen, če se uporabi teh določb niso izrecno odpovedali. Predlog akta podrobneje določa tudi količinske oziroma finančne meje, ob dosegu katerih je potrebno obveščanje.

Z ZEKom-2 je v 319. členu agenciji naloženo, da v šestih mesecih od uveljavitve tega zakona izda splošne akte, ki so po tem zakonu obvezni.

Agencija vabi zainteresirano javnost, da do vključno 28. decembra 2022 posreduje pripombe, predloge ali dopolnitve k predlogu novega Splošnega akta o spremljanju in nadzoru porabe storitev. Pripombe, predloge ali dopolnitve lahko pošljete v pisni obliki na naslov: Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije, Stegne 7, p. p. 418, 1001 Ljubljana ali na elektronski naslov: info.box@akos-rs.si.

Pri pošiljanju se obvezno sklicujte na številko 0073-38/2022.

 

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava