Tretje četrtletje 2018: Poročilo o reševanju uporabniških sporov s področja elektronskih komunikacij in poštnih storitev

Agencija objavlja poročilo o reševanju uporabniških sporov s področja elektronskih komunikacij in poštnih storitev za tretje četrtletje 2018. Iz poročila je med drugim razvidno:

  • v tretjem četrtletju leta 2018 je agencija prejela 189 predlogov za rešitev spora, v primerjavi s predhodnim četrtletjem se je število prejetih sporov povečalo za 46,51 %;
  • prevladovali so spori v zvezi s storitvami mobilne telefonije, sledili so jim spori povezani s širokopasovnimi storitvami, tem pa spori, ki se nanašajo na poštne storitve;
  • glede na število končnih uporabnikov po posameznem operaterju je agencija največ sporov v zvezi z mobilnimi storitvami prejela zoper družbo Mega M d. o. o., glede na število priključkov po posameznem operaterju pa največ sporov v zvezi s fiksnimi storitvami zoper družbo A1 Slovenija d .d.;
  • agencija je rešila 170 sporov, od tega delež doseženih ustavitev postopka znaša 64,12 %;
  • povprečni čas reševanja posameznega spora je znašal 78,56 dni.
Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava