Prvo četrtletje 2020: Poročilo o reševanju uporabniških sporov s področja elektronskih komunikacij in poštnih storitev

Agencija objavlja poročilo o reševanju uporabniških sporov s področja elektronskih komunikacij in poštnih storitev za prvo četrtletje 2020. Iz poročila je med drugim razvidno:

  • v prvem četrtletju leta 2020 je agencija prejela 184 predlogov za rešitev spora, v primerjavi z zadnjim četrtletjem preteklega leta je število prejetih sporov upadlo za 14,42%;
  • prevladovali so spori v zvezi s širokopasovnimi storitvami in spori v zvezi s storitvami mobilne telefonije. Sledili so jim spori, povezani s komunikacijskimi storitvami, in spori, ki se nanašajo na poštne storitve, tem pa spori v zvezi s televizijskimi storitvami;
  • glede na število končnih uporabnikov po posameznem operaterju je največ sporov v zvezi z mobilnimi storitvami agencija prejela zoper družbo T-2 d. o. o;
  • glede na število priključkov po posameznem operaterju je največ sporov v zvezi s fiksnimi storitvami agencija prejela zoper družbo Telemach d.o.o.
Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava