Prvo četrtletje 2019: Poročilo o reševanju uporabniških sporov s področja elektronskih komunikacij in poštnih storitev

Agencija objavlja poročilo o reševanju uporabniških sporov s področja elektronskih komunikacij in poštnih storitev za prvo četrtletje 2019. Iz poročila je med drugim razvidno:

  • v prvem četrtletju leta 2019 je agencija prejela 198 predlogov za rešitev spora, v primerjavi s predhodnim četrtletjem se je število prejetih sporov zmanjšalo za 1,5 %;
  • prevladovali so spori v zvezi s širokopasovnimi storitvami, sledili so jim spori povezani s storitvami mobilne telefonije, tem pa spori, ki se nanašajo na poštne storitve;
  • glede na število končnih uporabnikov po posameznem operaterju je agencija največ sporov v zvezi z mobilnimi storitvami prejela zoper družbo T - 2 d. o. o., glede na število priključkov po posameznem operaterju pa največ sporov v zvezi s fiksnimi storitvami zoper družbo A1 Slovenija d .d.
Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava