Skoči do osrednje vsebine

Poročilo o reševanju uporabniških sporov s področja elektronskih komunikacij, poštnih in avdiovizualnih medijskih storitev ter pritožb potnikov v železniškem prometu za tretje četrtletje 2023

Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije objavlja poročilo o reševanju uporabniških sporov s področja elektronskih komunikacij, poštnih in avdiovizualnih medijskih storitev ter pritožb potnikov v železniškem prometu za tretje četrtletje 2023.

Iz poročila je med drugim razvidno:

  • Agencija je v tem obdobju prejela 195 predlogov za rešitev spora s področja elektronskih komunikacij, 6 s področja poštnih storitev in 2 pritožbi s področja železniških storitev.
  • Na področju elektronskih komunikacij so glede na vrsto storitve, v zvezi s katero je nastal spor med končnim uporabnikom in izvajalcem, prevladovali spori v zvezi s širokopasovnimi storitvami, katerih delež je znašal 50 %, in spori v zvezi s storitvami mobilne telefonije, njihov delež je znašal 42 %. Glede na predmet spora se je največji delež sporov ponovno nanašal na neupravičeno izdane račune (30 %), sledili pa so spori, ki so se nanašali na nedelovanje storitev (25 %) in nepravilen račun (18 %) ter spori, povezani s plačilom storitev (17 %).
  • Glede na število končnih uporabnikov po posameznem operaterju je največ sporov v zvezi z mobilnimi storitvami agencija ponovno prejela zoper družbo T - 2 d.o.o., glede na število priključkov po posameznem operaterju pa je največ sporov v zvezi s fiksnimi storitvami agencija prejela zoper družbi T - 2 d.o.o. in Telemach Slovenija d.o.o.
  • V obravnavanem obdobju je agencija rešila 169 sporov s področja elektronskih komunikacij, 6 sporov s področja poštnih storitev in 2 pritožbi s področja železniških storitev.
  • V tem obdobju agencija ni prejela ali rešila uporabniških sporov s področja avdiovizualnih medijskih storitev med uporabniki in ponudniki platform za izmenjavo videov.
Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava