Analiza produktov in storitev na maloprodajnem trgu širokopasovnega dostopa

Agencija objavlja analizo produktov in storitev na maloprodajnem trgu širokopasovnega dostopa, v kateri je zbrala podatke operaterjev, ki so decembra 2019 izvajali elektronske komunikacijske storitve širokopasovnega dostopa in so bili vpisani v uradno evidenco agencije kot aktivni operaterji.

V opazovanem obdobju je 55 operaterjev, ki so bili vpisani v evidenco operaterjev in so izvajali širokopasovne storitve, posredovalo podatke o maloprodajnih storitvah po priključkih.

Iz analize je med drugim razvidno, da je bila v opazovanem obdobju četverček (INT+TV+TEL+MOB) še naprej največkrat izbrana kombinacija storitev končnih uporabnikov, sledi ji trojček (INT+TV+TEL).

V opazovanem obdobju so se v 53,32 % naselij pojavljali trije ali štirje različni aktivni ponudniki na maloprodajnem trgu širokopasovnega dostopa.

Povprečna cena naročenega priključka, ki so jo uporabniki plačali, je bila 48,38 € z DDV za osnovne storitve, 49,78 € z DDV za osnovne in povezane storitve ter 51,97 € z DDV za celoten znesek ponudbe na priključku. V primerjavi z letom prej (december 2018) so končni uporabniki v povprečju plačali več na priključek.

58,27% končnih uporabnikov je v opazovanem mesecu doplačala za dopolnilne storitve, povprečno doplačilo teh uporabnikov za dopolnilne storitve je znašalo 9,54 €.

V opazovanem obdobju je 88 % širokopasovnih priključkov vključevalo tudi storitev televizije. Pri priključkih s storitvijo televizije je bilo povprečno število TV programov, ki so bili vključeni v osnovni paket storitev 157.

 

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava