Skoči do osrednje vsebine

Agencija objavlja rezultate raziskave o mesečnih izdatkih gospodinjstev za storitve elektronskih komunikacij in Analizo stanja povpraševanja po višjih hitrostih dostopa do interneta in e-vsebinah

Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije je s pomočjo zunanjega izvajalca izvedla raziskavo o mesečnih izdatkih gospodinjstev za storitve elektronskih komunikacij v mesecu oktobru 2023 in analizo stanja povpraševanja po višjih hitrostih dostopa do interneta in e-vsebinah za oktober 2023.

Mesečni izdatki za vse elektronske komunikacijske storitve v gospodinjstvu v oktobru 2023 so znašali v povprečju 81,62 evrov na gospodinjstvo oziroma 42,39 evrov na osebo. Najpogostejša povprečna vrednost mesečnega izdatka za vse elektronske komunikacijske storitve je 75 evrov na gospodinjstvo oziroma 37 evrov na osebo.

Večina, 90,2 % anketirancev, ima pametni telefon in prenosni računalnik, tega ima 80,5 % vprašanih. Osebni namizni računalnik ima slaba polovica 47,6 % anketirancev, tablični računalnik pa 41,5 % anketirancev. Slaba polovica vprašanih, 48,2 %, ima en televizor v gospodinjstvu, tretjina, 35,9 %, ima dva televizorja. Pri anketirancih, ki imajo en televizor, jih je z digitalnim sprejemnikom povezanih 69,7 %.

78,1% anketirancev ima sklenjen paket, ki vključuje vsaj dve storitvi elektronskih komunikacij. Med njimi pa je največji delež takih, ki imajo sklenjen paket štirih storitev in sicer interneta, TV, mobilne in fiksne telefonije. Dve petini vprašanih je v preteklosti že najmanj enkrat zamenjalo ponudnika paketnih storitev. Med vsemi, ki imajo sklenjeno paketno storitev, pa jim je pomembna kakovost storitev in cena paketov.

Večina vprašanih, 94 %, ve, da so klici na številke 112 in 113 brezplačni, 86 % anketirancev pa je seznanjenih, da je 112 enotna evropska številka za klic v sili v vseh državah EU. Le dobra šestina vprašanih, 17 %, pozna številko 116 kot enotno evropsko številko za storitve z družbeno vrednostjo.

Tri četrtine anketiranih ali 71,3 % ne pozna aplikacije AKOS Test Net. Aplikacijo pozna in jo je že uporabilo 9,3% anketiranih, pozna pa jo oziroma so slišali zanjo (a je še niso uporabili) 19,4 % vprašanih. V primerjavi s preteklimi leti je poznavanje aplikacije AKOS Test Net nekoliko zraslo.

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava